Kodcentrum
Foto från en av Kodcentrums kodstugor. Flickorna heter Minda och Isel Mellbourn och vår volontär heter Alexander Gradin. Foto: Johan Wendt.

Volontärer söks för att lära barn koda

Fler barn i Umeå ska få lära sig koda. Kodcentrum öppnar ytterligare en kodstuga och söker samtidigt volontärer som kan hjälpa barnen.

Sedan hösten 2014 har Kodcentrum funnits på Östermalmskolan och till hösten öppnas även en i Umeå stadsbibliotek, Väven. Umeå kommer då att ha två av totalt 11 kodstugor runt om i Sverige till hösten.

Volontärer söks

Nu söker Kodcentrum fler volontärer i Umeå. Volontärerna blir en viktig förebild för deltagarna i kodstugan och kan med sina kunskaper visa på hur mycket i vardagen som är kopplat till programmering. Att samtidigt få utveckla sin pedagogiska sida, förmedla sin egen lust för programmering är bevisat givande och utmanande för volontärerna.

Här kan anmälan som volontär göras.

Förståelse för programmering

Kodcentrum är en ideell förening som vill väcka intresset för programmering hos barn och unga. I en allt mer digitaliserad värld är grundläggande förståelse för programmering en förutsättning för att kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen.  Genom Kodcentrums kodstugor kan 9-13-åringar få en gratis introduktion till programmering. 

Kodstugan löper parallellt med skolterminen med totalt 15 tillfällen, en timme en gång i veckan, som en meningsfull fritidsaktivitet. Under denna termin i kodstugan lär sig eleverna programmeringsspråket Scratch, framtaget av MIT Media Lab, och lär sig betydelsen av kod på ett lekfullt och utforskande sätt. Deltagarna i kodstugan handleds av kunniga personer inom programmering, volontärer i en mix av yrkesverksamma, studenter och seniorer.