Xlent
Fyra medarbetare idag. Men siktet för Xlent i Umeå är 20 inom ett par år. Från vänster Erik Ölund, Anders Westman, Peter Johansson och Hanna Öhman.

Xlent ska växa i Umeå

Xlent Consulting växer i Umeå. Idag finns fyra medarbetare på kontoret, men målet är att inom ett par år vara upp mot 20 anställda.

– Idag är vi fyra anställda men vi kommer att rekrytera två, tre till innan årets slut, och vårt mål är att vara 15 till 20 personer vid utgången av 2016, säger Erik Ölund, platschef i Umeå.

Han är fullt medveten om att det är en offensiv satsning som
Xlent
nu gör i Umeå och ska det fungera måste också fler kunduppdrag komma in, något som Erik och de andra på kontoret är helt på det klara med. 

Styrkeområden

Men Erik Ölund menar att Xlent har resurser för att klara det. Han pekar på flera styrkeområden inom företaget. Där finns mobilitet och webb, integrationslösningar och beslutsstöd, och några av kunderna är Västerbottens läns landsting och Umeå Energi med konsulttjänster inom verksamhetskritisk it. Men att växa innebär också att det blir nödvändigt att rekrytera fler till kontoret.

Under de senaste månaderna har företaget rekryterat konsulterna Hanna Öhman och Peter Johansson. Hanna kommer från Nipsoft där hon jobbat som mjukvaruarkitekt och .NET-utvecklare och Peter, som växte upp i Boliden, vänder tillbaka från Stockholm där han jobbat som it-projektledare inom främst webb och mobilitet.

– En av våra utmaningar är att hitta rätt personer, konstaterar Erik som liksom Peter är en återvändare, Erik är uppväxt i Lycksele och har pluggat i Umeå.

Träffar studenter

I startfasen har XLENT främst sökt efter seniora utvecklare, men framöver kommer bolaget också att intressera sig för nyutexaminerade och studenter vid universitetet. Att finnas med under de karriärdag som institutionen för datavetenskap anordnar för studenter nu i september är en del av den strategin. Det är en dag då hundratals blivande civilingenjörer och datavetare får träffa ett tjugotal företag för att få en orientering om den arbetsmarknad som väntar efter studierna.

– Vi kommer att synas mycket mer framöver och visa vad vi går för, i möten men också i sociala medier, säger Peter.

– Umeå är en expansiv stad, en universitetsstad. Det händer mycket här.

Fakta om Xlent Consulting
Det nordiska strategi- och it-konsultföretaget Xlent Consulting bildades 2005 och har sedan dess vuxit till närmare 200 konsulter på 10 orter i Sverige.

Text och foto: Mikael Hansson