Anna Widmark
Anna Widmark, rektor för Norrlands Yrkeshögskola, siktar på att en yrkesutbildning för utvecklare ska kunna startas i höst.

Yrkesutbildning ska ge fler utvecklare

Hösten 2015 startar en tvåårig yrkesutbildning för utvecklare i Umeå. Utbildningen är efterfrågad av IT-företag som varit med och utformat kursinnehållet.

Det är Norrlands Yrkeshögskola som uppmärksammat IT-branschens stora behov av fler utvecklare. För att svara upp mot behovet kommer därför
en tvåårig yrkesutbildning
med inriktning mot .NET-plattformen att starta i Umeå. Utbildningens huvudfokus är programmering men den innehåller även en mer affärsinriktad kurs med inriktning mot entreprenörskap och kundmöten.

.NET är en plattform som ständigt växer och får en allt större betydelse. Många IT-företag i Umeå, Skellefteå och Västerbotten har en tydlig inriktning mot området och behovet av fler medarbetare är stort. Det har också gjort att flera företag gärna bidragit till utbildningens upplägg. Deras önskemål har till stora delar utformat kursernas innehåll, berättar Anna Widmark, rektor på Norrlands Yrkeshögskola.

– För att få så hög nivå som möjligt på undervisningen har vi valt att ta in expertis från branschen som lärare, berättar Anna Widmark.

Samarbete med företag

Samarbetet med IT-företag har varit en viktig del i utformningen av kursplan och kursinnehåll. Företag som Acino, Sogeti, Umecon och även ITS vid Umeå universitet har bidragit till utbildningen för att den ska passa branschen på ett bra sätt.

– Företagen ser det som ett sätt att rekrytera och få till kompetensförsörjning, förklarar Anna Widmark.

Under utbildningen kommer eleverna att få direkt kontakt med IT-branschen. Praktiken, eller Lärande i Arbete, som det heter vid en yrkeshögskoleutbildning, pågår under nästan hela andra läsåret, efter ett första år av mer teoretiska studier.

– Det är ofta ute bland företagen som jobben skapas och det är där som eleverna kan välja inriktning och specialisera sig, säger Anna Widmark.

Förkunskaper

Som förkunskap till utbildningen krävs Programmering A, en gymnasiekurs, men även den som inte har den kursen kan komma med på utbildningen. Ett sätt är att läsa in den under fem veckor på distans, det går exempelvis via Komvux eller Hermods. Ett annat är att ha samlat på sig praktisk erfarenhet.

– Vi har möjlighet att validera en person, vi gör en bedömning om personen har kunskaper utan att ha läst programmering A. Då kan man få sina kunskaper bedömda.

– Det här är en framtidsutbildning, den ligger helt rätt i tiden, säger Anna Widmark.

Text och foto: Mikael Hansson