Finansiärer och partners

Uminova Innovation är antagen till Nationella Inkubatorprogrammet för Excellensinkubatorer som finansieras av Vinnova. Uminova Innovations verksamhet finansieras av våra ägare. Våra olika satsningar har även andra finansiärer.

 

Uminova Innovations verksamhet finansieras av

 

Vår satsning Infotech Umeå finansieras av

 

Vår satsning Biotech Umeå finansieras av

 

Vår satsning Enterprise Europe Network finansieras av

Vår satsning Tillväxtinkubatorn (TINK) finansieras av

Uminova Innovations partners är