Innovationsstödsystemet Uminova Innovation

Innovationsstödsystemet

Uminova Innovation är en del av ett framgångsrikt innovationstödsystem i Umeå och regionen. En rapport från Dan Hjalmarsson, tidigare generaldirektör och chef för myndigheten för Tillväxtanalys, visar att Umeå har ett mycket väl utbyggt och samordnat innovationstödsystem som aktivt bidrar till att Umeå är en av Sveriges snabbast växande platser.

Uminova Innovation är en inkubator med fokus på tech inom områden som exempelvis IT, cleantech, medtech, digital health och welltech.

Umeå universitet Holding ansvarar för universitetets Innovationskontor. Detta fungerar som ett stöd till forskare, lärare och studenter i frågor kring nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat och andra idéer med högt kunskapsinnehåll. SLU Holding ansvarar för SLU:s innovationskontor som har samma typ av verksamhet.

Förutom Uminova Innovation finns även inkubatorerna Umeå Biotech Incubator, UBI med fokus på biomedicin och diagnostik och eXpression Umeå med fokus på konstnärliga och kulturella näringar.

Riskkapital och ägarkapital är viktigt för de allra flesta startups. Därför jobbar vi på Uminova Innovation nära till exempel PartnerInvest Norr, Northern Light Capital och Fort Knox.

Vi jobbar även nära andra viktiga aktörer inom regionens innovationssystem. Här är några av dem.

BIC Factory

Venture Cup

Almi Nord

Connect Norr

Norrlandsfonden

Arctic Business Incubator