Om Biotech Umeå

Om Biotech Umeå

Biotech Umeå är en branschsatsning inom Uminova Innovation som bidrar till att regionens starka biotech- och life science-bransch kan växa sig ännu starkare som ett kluster för tillväxt. Här sjuder det av liv inom life science, medicinteknik och digital hälsa.

Värdefulla lösningar på livsviktiga problem

Vi människor har både stora och små problem. De stora problemen som antibiotikaresistens, en åldrande befolkning och effektivare nyttjande och fördelning av resurserna sätter agendan för nya lösningar baserad på ny teknologi och biologiska metoder. Forskare och bolag inom life science, biotech och medicinteknik har dellösningar för många av problemen. Lösningar som är viktiga för både enskilda personer och för sjuk- och hälsovård på den nationella och internationella marknaden.

Möt inspirerande personer och deras lösningar i vårt magasin Life Changers 2.   Eller i det första numret, Life Changers 1 (på engelska).

När det gäller kombinationen av forskning och företagande är Umeå starkt inom neurodegenerativa sjukdomar, metabola sjukdomar och infektion samtidigt som lösningar kopplade till digitaliseringen av vården kommer starkt.

Umeås speciella klimat

Umeå har ett speciellt klimat. Närheten mellan det vetenskapligt breda Umeå universitet och det prisade Norrlands universitetssjukhus är uppenbar. Vid universitetet finns starka institutioner och specialiserade centrumbildningar med ledande forskargrupper (exempelvis den positiva miljö där Emmanuelle Charpentier gjorde sin CRISPR/Cas9 upptäckt), den prisbelönta Designhögskolan och en stark IT-miljö.

Dessutom har vi en tradition av att arbeta över vetenskaps- och organisationsgränser. Tillsammans gör forskare, entreprenörer och olika aktörer inom innovationssystemet allt för att värdefulla idéer ska lyckas. Samarbetet mellan industri, forskning och hälsovård är en viktig pusselbit i utvecklingen av innovativa lösningar och bolag, något som bland annat landstinget och universitetet arbetar med inom speciella satsningar.

Möten, kunskap, och investeringar öppnar för en internationell marknad

Förutom vårt affärsstöd behövs kompetens, kapital, nätverk och personliga möten för att affärsidéer ska lyckas. Genom att stötta bolagen att komma ut på mässor och möten, stöd inom marknadsföring, stärka lokala samarbeten och nätverk, och genom att arrangera mötesplatser arbetar Biotech Umeå för att stärka bolagen att nå ut med sina lösningar på en internationell marknad.