North Sweden Cleantech

North Sweden Cleantech

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbotten och Örnsköldsvik.

I Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik finns affärsutvecklare som ger stöd åt startups samt internationella affärsutvecklare som hjälper små- och medelstora företag ut på en internationell marknad. I vår region kan vi garantera kompetens i världsklass, den renaste energin och den starkaste innovationskraften i hela Europa.

Förutom affärscoachning arrangerar North Sweden Cleantech ”technical and business visits”, mötesplatser, workshops och driver processer för internationalisering och investeringar. North Sweden Cleantech arbetar också för att synliggöra regionen och företag inom cleantechområdet.

Kärnan är övertygelsen om att grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från norra Sverige hör hemma på världsmarknaden. Det handlar om ett långsiktigt bidrag till renare tillväxt och minskad klimatpåverkan genom regionala affärsidéer och innovationer.

Samverkan för hållbar tillväxt

Plattformen är grundad av Skellefteå kommun, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, Bostaden, Vakin, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Processum, Umeå kommunföretag, Kompetensspridning i Umeå, Arctic Business Incubator och Uminova Innovation.

Plattformen projektleds av Uminova Innovation och Kompetensspridning i Umeå i nära samarbete med partners, industri och näringsliv. Genom ett väl utvecklat gränsregionalt partnerskap med Vasaregionen och Energy Vaasa stärks plattformen ytterligare.

Mer information

Läs mer om North Sweden Cleantech på webbplatsen.