TINK Uminova Innovation

Tillväxtinkubatorn (TINK)

TINK är ett regionalt projekt med målen att få potentiella tillväxtföretag att växa snabbare genom ett effektivt affärsstöd, och göra regionens startupkultur och miljö ännu mer inspirerande.

Tidiga bolags största utmaningar ligger i kompetens och kapital. Projektet ska hantera dessa två utmaningar genom hela Tillväxtinkubatorns alla steg för att bygga hållbara och lönsamma företag.

Affärsstödet inom våra branschsatsningar Infotech Umeå, Biotech Umeå, North Sweden Cleantech och Enterprise Europe Network (EEN) är uppbyggt på modeller, metoder, processer och aktiviteter som utvecklats inom Tillväxtinkubatorn.

Det är också i detta projekt vi arbetar med större övergripande teman som att öka kvinnors representation i startup-världen och tidigare internationalisering för bolagen.

Mer information

Läs mer om vårt affärsstöd.

För mer info om Tillväxtinkubatorn (TINK), kontakta Maria Olofsson, projektledare.