Anlita sommarentreprenör Uminova Innovation

Anlita en student

Om du driver ett bolag är sommar- och studententreprenörsatsningen en chans att på ett smidigt sätt stärka upp med en spetskompetens du annars kanske inte skulle köpa. Uminova Innovation vaskar inte bara fram den vassaste studenten åt dig, vi står också för delar av kostnaden.

Att anlita en sommarentreprenör betyder att du köper minst 160 konsulttimmar av en student som har den spetskompetens ditt bolag behöver. Timmarna fördelas under 4-10 veckor. Uppdraget kan också vara längre om du och studenten kommer överens om det. Arbetstiden behöver inte vara sammanhängande. Om uppdraget av olika skäl inte går att genomföra under semestrarna kan studenten förlägga arbete under våren, försommaren och/eller hösten. Det är upp till bolaget och studenten att komma överens om när uppdraget startar och avslutas.

Prisvärd lösning

Den här satsningen är en prisvärd lösning. Ditt bolag betalar studenten 200 kr/tim exklusive moms i konsultarvode. Om ditt bolag är med i Uminova Innovations inkubator kan du dessutom få ett bidrag på 10 000-15 000 kronor, vilket motsvarar ungefär halva kostnaden för ett uppdrag på 160 timmar. Eftersom studenten arbetar som konsult behöver du vare sig anställa eller genomgå en rekryteringsprocess – det är smidigt och enkelt!

Vår personal och våra partners stöttar studenterna gällande det praktiska med att starta och driva eget företag (exempelvis i frågor som bokföring, avtal och fakturering). För studenten innebär stödet minimalt med krångel, och maximalt med energi och fokus på jobbet som ska utföras hos dig. Om du eller någon annan i ditt bolag har frågor eller behöver hjälp kan ni också vända er till oss. Uminova Innovation säkerställer att uppdraget till sommarentreprenören genomförs enligt avtal – om inte finns vi som säkerhet och vi lovar att ta den eventuella kostnaden det innebär för företaget att få det som utlovats i avtalet. Inga risker, allt att vinna.

Sommarentreprenör i korthet
  • Studenten startar sitt eget företag i en trygg miljö
  • Vi hjälper studenten med frågor om F-skatt och att fakturera
  • Vår samarbetspartner PwC utbildar studenten i bokföring och deklaration, och stöttar upp om något skulle strula
  • Studenten matchas ihop med ett bolag som behöver kompetens. Vi tittar inte bara på vad studenten kan utan också på personlighet och intressen
  • Bolaget och studenten kommer överens om när uppdraget ska utföras inklusive arbetstider. Varje uppdrag är på minst 160 timmar under 4-10 veckor. (Uppdraget kan pågå längre om bolaget och studenten kommer överens om det.)
  • Bolagen betalar studenten 200 kr/tim exklusive moms i konsultarvode
  • Bolag som är med i Uminova Innovations inkubator kan få ett bidrag på 10 000-15 000 kronor av Uminova Innovation, vilket motsvarar ungefär halva kostnaden för ett uppdrag på 160 timmar

Låter detta intressant?

Om du är intresserad av att anlita en sommar- eller studententreprenör behöver du ringa in ett väl avgränsat och genomfört uppdrag som en student kan utföra.

När vi fått in uppdrag från bolagen påbörjar vi processen med att matcha ihop rätt student med rätt uppdrag. Trycket från intresserade studenter brukar vara mycket stort, vi har tidigare år fått in ungefär 140 ansökningar, vilket betyder att vi har goda förutsättningar för att hitta riktigt vassa studenter med efterfrågad kompetens. Urvalet gör vi med uppdragsbeskrivningarna, studenternas CV och personliga brev som underlag. Vi tittar givetvis på vilken kompetens studenterna har, men också på intressen och personlighet.

Matchning mellan student och bolag sker också i form av speeddating där bolagen har möjlighet att träffa kandidater om de önskar. Givetvis har bolaget sista ordet gällande vem som ska anlitas. Studenterna skickar en delfaktura för uppdraget i början av sommaren, och är sedan redo att börja arbeta.

Mer information

Om du är intresserad av att anlita en sommar- eller studententreprenör till ditt bolag, kontakta Magdalena Lindström.