Växa vidare Uminova Innovation

Växa vidare

När ditt bolag tagit fart och vuxit ställs ditt team inför nya utmaningar. Ni kanske behöver ny kompetens, internationella kontakter, hjälp med marknadsföring och PR, eller finansiering för att ta nästa steg. Genom Uminova Innovations olika satsningar kan vi erbjuda förstärkta resurser på bolagets tillväxtresa.

Vårt affärsstöd har tre faser: Starta upp som är vår förinkubator, Skala upp som är vår inkubator samt Växa vidare som erbjuder hjälp till bolag som är redo att växa ytterligare.

Stort nätverk

Vi är en del av EU:s officiella nätverk för utveckling av näringslivet: Enterprise Europe Network (EEN), och ger bolag i Västerbotten behovsanpassad rådgivning kring internationalisering. I ryggen har vi 2 500 nätverkskollegor hos 600 partners i 60 europeiska länder, en ovärderlig motor när det gäller att förmedla erbjudanden och efterlysningar av affärer, teknik och forskning till internationella kontakter och öppna annars stängda dörrar. Det har vi sett prov på.

Några resultat

Våra affärsutvecklare hjälpte bolaget CodeMill med en tekniksökningsinsats som resulterade i att företaget fick 1,2 miljoner kronor från Horizon2020 (EU-program för forskning och innovation) för att utveckla nästa generations videoteknologi tillsammans med ansedda Fraunhofer.

En partnersökinsats åt bolaget UmanDiagnostics resulterade i att bolaget påbörjade ett samarbete med IBL International i Nederländerna och Tyskland, en idag mycket viktig distributör av UmanDiagnostics.

En av de stora utmaningarna för bolag är tillgång till kapital. Inom ramen för vår satsning Infotech Umeå tog vi initiativ till att bilda riskkapitalbolaget Northern Light Capital, ett regionalt affärsängelbolag i norra Sverige. Northern Light Capital har exempelvis, tillsammans med Partnerinvest Norr, investerat i Elastisys, ett IT-bolag i vår inkubator.

Mer information

För mer info om hur vi kan hjälpa dig att växa vidare och gå globalt, kontakta Maria Olofsson.