Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies
Joakim Blomqvist, Krister Ruuth och Simon Hedberg är tilllsammans team Insightgap.

Insightgap med i ny nordisk inkubator för psykisk hälsa

Publicerad 2024-06-04

Efter en omfattande urvalsprocess har alumnen Insightgap antagits till inkubatorprogrammet Next in Mind, ett nytt initiativ av Reach for Change, The Inner Foundation och Tim Bergling Foundation.

Next in Mind stöttar sociala entreprenörers innovativa lösningar för att göra psykiskt hälsostöd mer tillgängligt och effektivt för nya vuxna, alltså personer 18 till 29 år. Man har handplockat 20 sociala entreprenörer i Sverige, Norge, Finland och Danmark som får en första investering på 300 000 kr, affärsutvecklingsstöd och nätverksmöjligheter.

Satsningen kommer också bedriva påverkansarbete för att kartlägga stödsystemet för nya vuxna, och främja tvärsektoriella samarbeten.

– Vi är övertygade om att vi genom att föra samman nya vuxna, entreprenörer, investerare och sektorer kan stärka ekosystemet för att kollektivt driva en effektfull förändring, säger Annika Sten Pärson, verkställande ordförande och grundare på The Inner Foundation.

Umeå-bolaget Insightgap, som under fler år fått affärsstöd av Uminova Innovation, har utvecklat en Hans Rosling-inspirerad utbildningsplattform som ger användaren ökad förståelse för sitt eget psykiska välmående. Insightgap-modellen kan beskrivas som ett visuellt ramverk för att sprida kunskap och göra det lättare att prata om psykisk hälsa.

Joakim Blomqvist, leg. psykolog, grundare och vd, har precis kommit hem efter en tre dagar lång kick-off med Next in Mind. Han säger att deltagandet öppnar helt nya dörrar och kan ta bolaget i en ny riktning.

– Ensam är inte stark utan det är hela ekosystemet som tillsammans kan åstadkomma en förändring. För mig innebär det här att vi får en plats runt bordet tillsammans med andra som vill samma sak som vi. Det här handlar inte bara om att skala, utan också lyfta debatten och påverka.

Insightgap kommer att gå vägen via idrotten för att nå ut till målgruppen.

– Vi har ett spännande koncept där vi kombinerar viktiga utbildningsinsatser inom psykisk hälsa med en sponsringsmodell som gör att fler föreningar och aktiva kan ta del av detta, säger Joakim.

Här är de 20 utvalda sociala entreprenörerna

💡 Boblberg, Danmark
Boblberg erbjuder en säker och inkluderande plattform och app där människor hittar och bygger nya stödjande gemenskaper och förbättrar sina sociala färdigheter och nätverk baserat på deras intressen.

💡 Healer, Danmark
Matchande service mellan klienter och terapeuter för att stödja nya vuxna att få rätt certifierad mentalvårdsrådgivare, medan de för terapeuter erbjuder ett administrationssystem som gör det möjligt för dem att ge världens bästa terapi.

💡 MinPlan International, Danmark
Minplan ökar självmedvetenheten, uppmuntrar proaktiva mentala hälsotillvägagångssätt och främjar stöd från familj och sjukvård, vilket i slutändan hjälper till att förebygga självmordstankar.

💡 Mitt psykiska välbefinnande, Danmark
Utbilda, träna och utrusta nya vuxna med nödvändig kunskap, vetenskapsbaserade tekniker och praktiska verktyg för att förbättra deras mentala, fysiska och känslomässiga välbefinnande så att de kan leva ett fullgott personligt och professionellt liv.

💡 Blå Kors Stavanger, Norge
2020 lanserade Blå Kors Norge ett initiativ i Stavanger för att ta itu med de ökande frågorna om ensamhet och utanförskap. Initiativet, Steg for Steg Stavanger, fokuserar på samhällsdeltagande, utbildning och sysselsättning för att bekämpa social utslagning.

💡 Girku SOS, Norge
En hjälplinje-tjänst driven av volontärer för befolkningen i Sapmi.

💡 Headspace/Mental Helse, Norge
Headspace är en plats där unga människor räknar och har en röst. Det är ingen kostnad inblandad, anonymitet för de som föredrar det och dialog med utbildade volontärer – där inget problem är för litet eller för stort för att läggas på bordet.

💡 Norse Feedback, Norge
Förvandla data till visdom och visdom till handling genom att mäta mental hälsa och visa system hur man hanterar den.

💡 Young Happy Minds, Norge
Tillsammans med SeeYouAI, en pionjär inom etiska, människocentrerade AI-lösningar, har de slagit sig ihop för att utveckla en global, AI-förbättrad stödplattform för mental hälsa för unga människor.

💡 Kukunori (Centralförbundet för kultur och välbefinnande), Finland
Medgrundaren Markus Raivio har designat ett nytt tillvägagångssätt för mental hälsovård som gör det möjligt för personer med svåra psykiska utmaningar som psykoser, personlighetsstörningar och svår depression att fokusera på kompetensdelning och medskapande inom konsten för att bygga upp självförtroende, motståndskraft och gemenskap.

💡 MÄRKT med syfte, Finland
MARKED är ett finskt 12-stegsprogram, tillsammans med en mobilapp, som ger 18-25-åriga elever kraft genom upplevelsebaserat lärande, ökad självmedvetenhet och emotionell intelligens för en djupgående känsla av syfte och förverkligande av deras fulla potential.

💡 Sekasin (MIELI Mental Health Finland), Finland
En nationell chatttjänst som stödjer psykiskt välbefinnande och hjälper till att hantera psykiska problem. Chatten riktar sig till 12-29-åriga ungdomar och den är kostnadsfri, anonym och konfidentiell med omfattande öppettider.

💡 Vi uppmuntrar, Finland
We Encourage erbjuder en chatbot för konversation och en kunskapsbas med viktiga och värdefulla resurser, till dem som utsätts för eller drabbas av våld i hemmet.

💡 Friska kvinnor Idrotts- och Kulturförening, Sverige
Healthy Women tillhandahåller ett säkert nätverk för kvinnor i åldrarna 13-30 genom att erbjuda fysiska och sociala aktiviteter. Vi tror att kunskap, en känsla av tillhörighet och en meningsfull fritid är nyckeln till ett fysiskt och psykiskt välbefinnande.

💡 Insightgap, Sverige
Har utvecklat en prisbelönt digital utbildning som är snabb, enkel att distribuera och effektiv för att göra mental hälsa lättare att förstå. Genom att nå målgruppen med en anpassad version av utbildningen ökar de medvetenhet och kunskap, bekämpar stigmatisering och stärker nya vuxnas motståndskraft mot psykisk ohälsa.

💡 Right by Me, Sverige
Right By Me förstärker ungdomarnas röster och syftar till att bidra till en förändring av synen på unga med utländsk bakgrund – mot en syn på ungdomar med kraft att driva förändring både för sig själva och för samhället i stort. Right By Mes program fokuserar på fysisk och psykisk hälsa, sysselsättningsberedskap och ungdomsledarskap.

💡 Stiftelsen 1825, Sverige
Erbjuda psykoterapi och psykosocialt stöd till nya vuxna i åldern 18-25 år i Sverige, anpassat efter deras individuella behov.

💡Stiftelsen Fryshuset – ICbility, Sverige
ICbility-programmet är ett samarbete mellan Fryshuset, University of Cambridge och Umeå universitet som hjälper unga vuxna att navigera i en allt mer komplex värld, hitta adaptiva sätt att lösa skillnader och meningsskiljaktigheter genom att fokusera på hur andra tänker snarare än vad, och att öka deras förmåga till bättre komplext tänkande genom förbättrad självreglering, kritiskt tänkande, problemlösning och konflikthantering.

💡 Tilia, Sverige
Tilia är en ideell organisation som arbetar för unga vuxnas psykiska hälsa. Organisationen grundades 2012 och driver bland annat en supportchatt öppen varje kväll, året runt.

💡 Tjejzonen, Sverige
Det stödsökande unga kvinnorna erbjuds en tjänst som innebär att bli lyssnad på av en frivillig medmänniska som genomgått utbildning i hur man på bästa sätt kan genomföra ett coachande samtal utifrån en undersökt metodik.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.