Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

For Life Academy

Övervikt och fetma (obesitas) har blivit ett stort folkhälsoproblem i världen. Idag har över hälften av Sveriges befolkning övervikt eller obesitas, och barn och ungdomar drabbas hårt. Forskning visar en tydlig koppling mellan obesitas i unga år och ökad risk för att utveckla depression och ångest.

Många barn och familjer behöver hjälp – men får ingen. De kan lida fysiskt och psykiskt av sin övervikt och obesitas, många i tysthet. Vårdköerna är långa och det saknas ofta möjlighet till behandling. Barnobesitas är den enda kroniska barnsjukdom som inte behandlas rutinmässigt inom vården idag.

Därför har teamet bakom For Life Academy, bestående av experter & forskare, tagit fram ett digitalt behandlingsprogram som når ut till många. Programmet har ingått i vetenskapliga studier och visat på mycket god effekt. Det ges digitalt i kursform och innehåller bland annat utbildningsmaterial med olika teman relevanta för att uppnå beteendeförändring. Föräldrar genomgår programmet med sitt/sina barn och får stöd av en personlig coach under programmets gång.

Målet är att stötta såväl vården som alla unga med deras familjer. Vården får hjälp att etablera och effektivisera behandlingen samt korta ner vårdköerna. Familjerna får verktyg för att få en hälsosam livsstil och förbättrad psykisk hälsa. Som håller långsiktigt.

Det finns få liknande alternativ på marknaden idag, de flesta med fokus på viktnedgång. For Life Academys program är ett unikt digitalt program med ett holistiskt angreppssätt och bevisad effekt.

Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Kontakt

Mahnoush Malek
VD och dietist med specialistkompetens inom barnobesitas. Mahnoush har följt den här patientgruppen under tio år och är idag doktorand vid Karolinska Institutet
073-586 3447
mahnoush@forlifeacademy.com
forlifeacademy.com

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.