Linus Stark

Affärsutvecklare Startup finansiering & Investor Relations

Linus Stark har en bakgrund inom marknadsföring samt affärs- och näringslivsutveckling från både Stockholm och Umeå. Han har bland annat arbetat med att locka investeringar och etableringar till Umeå. Idag ansvarar Linus för att göra våra startups redo för både externt kapital likväl som mjuka medel. Han är även ansvarig för våra relationer med investerare.

Linus brinner för att få fler att förstå attraktiviteten av att bo och verka i norra Sverige och hur våra startups är fantastiska investeringsmöjligheter för finansiärer från hela Sverige och världen.

Linus är utbildad civilekonom med fokus på marknadsföring och finansiering från Handelshögskolan vid Umeå universitet.