Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Sök Startupprogrammet

In English further down

Entreprenör, innovatör eller rätt och slätt en vanlig person med en ovanligt smart idé?

Oavsett vad du kallar dig så ska du söka Startupprogrammet om du har:

  • En affärsidé med potential, alltså tror dig sitta på en lösning på ett problem som kunder där ute är beredda att betala för.
  • Pannbenet som krävs för att ta reda på om du har rätt.

Startupprogrammet ger dig möjlighet att provskjuta din affärsidé i tre månader. Tillsammans med affärsutvecklare, experter och övriga deltagare tar du reda på om idén är värd att satsa vidare på. Vi använder en beprövad metodik och oavsett utfall får du med dig lärdomar och insikter för livet. Eller kanske nästa affärsidé (har hänt att det är den andra som tar fart).

Om programmet

Under tre månader och sju workshops hjälper vi dig att borra i det här:

  • Löser din affärsidé ett problem för tillräckligt många och har den kommersiell potential?
  • Hur presenterar du idén på bästa sätt i olika sammanhang?
  • Hur säkerställer du att idén har en positiv inverkan i samhället och är hållbar?

Som grädde på moset blir du en del av vårt nätverk med tillgång till investerare, framtida kunder, talanger och samarbetspartners. Vi känner hur många som helst som inte vill annat än ge startups fart.

Du behöver inte ha startat bolag eller ha ett team på plats, men det ska vara din ambition. Din ansökan behandlas med fullständig sekretess.

Start omgång våren 2023
23 februari

Plats
Umeå. Är du boende i Västbotten men saknar möjligheten att delta på plats kan vi erbjuda en digital lösning.

Pris
0 kr (du betalar i svett och pepp brukar vi säga)

Viktiga datum (du förväntas vara med på alla)

Session 1 – 23/2, 8:15-12:15.
Session 2
 – 28/2, 8:30-11:30
Session 3
 – 16/3, 8:30-11:30
Session 4
 – 30/3, 12:00-15:30
Session 5 
– 18/4, 8:00-11:00
Session 6
 – 4/5, 13:00-16:00
Session 7
 – 22/5, 12:00-15:30
Jurymöte
 – 30/5

För oss är det självklart att anpassa upplägget för programmet utifrån vad som är bäst för dig och de andra deltagarna. Därför kan planen komma att justeras om vi kommer fram till att det finns ett smartare upplägg som funkar bättre utifrån gruppsammansättningen.

Ansök på 10 minuter

Ansök senast 31 januari genom vår ansökningsportal. Det är enkelt! Prefer to apply in English? Do it here.

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till Elin Pudas.

Entrepreneur, innovator or just an ordinary person with a very smart idea?

No matter what you call yourself, you should apply to the Startup Program if you have: 

  • A business idea with potential. You believe you have a solution to a problem that customers are willing to pay for
  • The resilience required to find out if you are right

The Startup Program gives you the opportunity to test your business idea for three months. Together with business developers, experts and other participants, you will find out if the idea is worth investing in further. We use a proven methodology and regardless of the outcome, you get lessons and insights for life. Or the next business idea.

About the program

For three months and seven workshops, we help you find out (and twist and turn):

  • Does my business idea solve a problem for enough people and does it have commercial potential?
  • How do I present the idea in the best way for different contexts?
  • How do I ensure that the idea has a positive impact on society and is sustainable?

As a cherry on the top, you will be part of our network with access to investors, future customers, talent and partners. We know many people who want nothing more than to give startups a momentum.

You don’t need to have started a company or have a team in place, but that should be your ambition. Your application is processed with complete confidentiality. The application takes about 10 minutes.

Star spring 2023: 23 February
Location: Umeå. If you live in Västbotten but lack the opportunity to participate on site, we can offer a digital solution.
Price: Free

Important dates (you are expected to attend all)

Session 1 – 23/2, 8:15-12:15.
Session 2
 – 28/2, 8:30-11:30
Session 3
 – 16/3, 8:30-11:30
Session 4
 – 30/3, 12:00-15:30
Session 5 
– 18/4, 8:00-11:00
Session 6
 – 4/5, 13:00-16:00
Session 7
 – 22/5, 12:00-15:30
Jurymöte
 – 30/5

For us, it’s important to adapt the layout of the program based on what is best for you and the other participants. Therefore, the plan may be adjusted if we come to the conclusion that there is a smarter approach that works better based on the group composition.

Want to apply in swedish? Click here

Questions regarding the Startup Program? Please contact Elin Pudas.