Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies
- Vi fokuserar inte enbart på viktnedgång utan vårt angreppssätt är holistiskt med bevisad effekt, säger Mahnoush Etminan Malek, VD. Foto: Sandra Jolly

47 % av barnen nådde målen genom For Life Academys program mot barnfetma

Publicerad 2023-12-14

Över hälften av Sveriges befolkning har övervikt eller obesitas (fetma), och särskilt barn och ungdomar drabbas hårt. Många barn och familjer behöver hjälp – men får ingen. Vårdköerna är långa och det saknas ofta möjlighet till behandling.

Alumnen For Life Academy, skapat av forskare och specialister på området, har utvecklat ett unikt digitalt behandlingsprogram som föräldrar och barn genomgår tillsammans med stöd av legitimerad sjukvårdspersonal. Målet är att uppnå långsiktiga beteendeförändringar hos barnen, och på kuppen avlasta vården.

– Vi fokuserar inte enbart på viktnedgång utan vårt angreppssätt är holistiskt med bevisad effekt, säger Mahnoush Etminan Malek, VD och PhD, vårdutvecklingsledare, dietist med specialistkompetens inom barnobesitas.

For Life Academys program har skapats baserat på tre vetenskapliga studier. Den senaste studien, publicerad i Acta Paediatrica tidigare i höst, är en del av barnläkaren och medgrundaren Annelie Thoréns avhandling. Studien har gjorts i samarbete med Region Västernorrland, Region Västerbotten, Mealsizer och Garmin.

I studien har forskare jämfört behandlingsresultat för en grupp som fått behandling med For Life Academys digitala program och gruppträffar, med en kontrollgrupp som fått sedvanlig behandling vid samma kliniker. I gruppen som gick programmet hade hela 47% uppnått behandlingsmålen, jämfört med ingen i kontrollgruppen. Efter sex månader hade barnen som gått programmet signifikant minskat graden av obesitas. I kontrollgruppen hade den ökat.

– Resultaten är glädjande och visar att digital behandling är ett lovande alternativ. Vår förhoppning är att fler barn kan få den hjälp de behöver oavsett var man bor i landet, säger Annelie Thorén.

Programmet ingår idag i en gemensam implementeringsstudie hos Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland. Syftet med studien är att studera effekten av ett gemensamt program där digital behandling är en del av vårdutbudet. Teamet söker nu samarbeten med fler vårdgivare och andra aktörer, offentliga som privata.

– Vi på Uminova Innovation har följt teamet under lång tid och sett dem växa in i entreprenörsrollen. De har jobbat målinriktat och uthålligt, och det är så tydligt att deras motor är viljan att hjälpa barn och familjer där ute till förändring. Idag vet de flesta vårdgivare, liksom övriga världen, att digitala behandlingsalternativ är här för att stanna. Den tredje och senaste studien är ytterligare ett bevis på att hälso- och sjukvården behöver ställa om så att fler barn och ungdomar med obesitas ska få det stöd de behöver och har rätt till. Nu hoppas vi att vårdgivare där ute krokar arm med For Life Academy, säger affärsutvecklare Magdalena Eriksson.

Så funkar programmet

🚀 Det finns i två versioner av programmet; en för föräldrar till yngre barn och en för ungdomar.

🚀 Fyra fysiska eller digitala föreläsningar, plus 24 veckor långt digitalt behandlingsprogram med personlig coachning från legitimerad sjukvårdspersonal (sjukvårdens egna- eller For Life Academys personal)

🚀 Föreläsningarna innehåller ämnen såsom vad en hälsosam livsstil innebär, aspekter kring beteendeförändring, mat och motion.

🚀 Under det digitala programmet får varje familj en handledare (legitimerad dietist/sjukvården egen personal). Programmet är uppbyggt i kapitel, som kallas Veckor. Under varje vecka behandlas ett nytt tema, exempelvis måltidsordning, att samtala kring övervikt, frukost, drycker, problemlösning, målsättning och självkänsla.

🚀 Varje tema avslutas med en inlämningsuppgift som familjen får feedback på.
I programmet finns också extramaterial såsom en digital butiksvandring, en receptbank, träningstips och videos.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.