Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

AI blir del av morgondagens journalistik

Publicerad 2019-06-05

VK Media Next är koncernens innovations- och utvecklingshub som bland annat bygger Västerbottens nyhetskanaler vk.se och folkbladet.nu.

Utvecklingen inom mediebranschen går med enorm fart. Digitalisering och artificiell intelligens ger helt nya möjligheter till bland annat personaliserade nyheter som gör det möjligt för läsaren att skapa egna nyhetsflöden utifrån ett geografiskt område eller ett intresse.

Det är en utveckling som mediekoncernen VK Media i Umeå satsar stort på med tidningar som Västerbottens-Kuriren och Folkbladet. Sedan en tid finns en helt ny enhet, VK Media Next, som ska bidra till att framtidens tekniksprång blir en grund för den lokala journalistiken.

– VK Media Next är till delar en startup-verksamhet, men inom den struktur vi har idag. Vi vill göra det så startupmässigt som möjligt utifrån ett användar- och kundperspektiv, säger Marie-Louise Jarlenfors, operativ chef på VK Media.

Ny teknikplattform

En ny teknikplattform har redan tagits fram. I slutet av maj sjösattes ett helt nytt system för journalisterna att arbeta i. Internt liknas den lanseringen vid en hjärttransplantation och lungtransplantation – samtidigt! Så kritisk anses den vara.

Fram till idag är det till stor del konsulter från några av Umeås främsta teknikbolag som Realsprint, Codemill och Molijox som utformat teknikplattformen.

– Det är ett hängivet gäng som byggt teknikplattformen, de har också byggt andra plattformar hos andra mediehus, säger Alex Sehlin, teknikchef.

I framtiden kommer dock VK Media Next att bygga mer på egen personal.

– Vi kommer absolut att rekrytera. Om vi tidigare har haft 70 procent konsulter och 30 procent egen personal så kommer det framöver att vara det omvända med 80 procent fasta och resten konsulter, berättar Marie-Louise Jarlenfors.

Nyheter i nya kanaler

VK Media Next jobbar med produkt- och tjänsteutveckling, inte minst med sikte på nya målgrupper som är digitala och söker nyheter på andra vägar än papperstidningen.

Vägen för att möta detta är öppenheten inför ny teknik, något som är en förutsättning för VK Media Next. Nyhetsläsarnas resa har sedan ett antal år gått från den tryckta papperstidningen över dator till idag mobilen som det populäraste formatet. Nästa steg blir kanske andra former av bärbara enheter eller nyheter som distribueras i kanaler som vi ännu inte sett.

– VK Media har idag en förmåga som inte fanns för tre år sedan, vi kan tackla nya format, vår plattform är framtidssäker, säger Alex Sehlin.

Artificiell intelligens i nyhetsarbetet

Ett nytt teknikområde som VK Media Next spanar mot är artificiell intelligens. Redan har försök gjorts med robottexter, det vill säga nyhetsnotiser som utformas med grund i algoritmer. Algoritmer ger stöd för nyhetsplanering och redigering av webbsidor, automatisering är minst lika aktuellt inom mediebranschen som inom andra stora tunga industrigrenar.

Inte minst är det viktigt att kunna göra analyser av de data som kommer från de digitala plattformarna. Vilka artiklar blir mest lästa? Kommer oväntat mycket trafik plötsligt från en specifik plats eller ort, kan det vara ett tecken på att något hänt där som redaktionen ännu inte känner till?

Men teknikutvecklingen och digitalisering väcker också nya frågor.

– Det gör det intressant att fundera kring frågor som etik och moral, demokrati och hur vi kan använda data vi får in, säger Alex Sehlin.

Internationellt ledande

Ambitionen för VK Media Next ligger på hög internationell nivå. Målet är att vara en ledande kraft inom nyhetsutveckling.

– Här finns kompetens. Oavsett om det är redaktionellt, på tekniksidan eller kring nya affärer har vi alltid letat efter de som är bäst. Vi har flugit in folk för att kunna ta del av de bästa. Det har gett oss en hög ambitionsnivå. Varför skulle inte just Umeå kunna ha Europas ledande lokala multimediala mediehus? frågar sig Marie-Louise Jarlenfors.

Nya samarbeten

De höga målen innebär också att VK Media Next gärna söker sig till samarbeten, vare sig det är med andra bolag eller med universitet. Under senaste vintern har samarbete skett med studenter inom interaktionsdesign, och framöver vill Alex Sehlin och Marie-Louise Jarlenfors gärna se utökade samarbeten med både studenter och forskare.

– Vi vill bidra till det som händer här i regionen, säger Marie-Louise Jarlenfors.

För den som vill följa utvecklingen hos VK Media Next finns ett Instagramkonto och till hösten vankas det en kickoff med inbjudna gäster. Utmaningen inför framtiden har bara börjat.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.