Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies
Per Eriksson, affärsutvecklare hos Ecotype, en startup specialiserad på Forestry Software. Nu kan bolaget hjälpa aktörer inom skogsbranschen att redovisa sin klimatnytta vilket är ett nytt krav från EU.

Ecotype löser skogbranschhuvudvärk – krav på klimatnyttoanalys

Publicerad 2024-01-03

EU vill styra investeringar och kapital mot bolag som bidrar positivt till klimatmålen. För att det ska bli enklare att jämföra och välja hållbara alternativ på marknaden behöver storbolag nu redovisa sin hållbarhet enligt ett nytt ramverk. Ramverket heter Taxonomi för hållbara investeringar. Skogsbranschen berörs i högsta grad.

Jägmästarna Albin Nyström och Axel Ljudén är grundare till inkubatorbolaget Ecotype som utvecklat SaaS-baserade Skogshubben. En plattform som samlar in och bearbetar skogliga data från öppna källor och satelliter, och presenterar dem i ett användarvänligt gränssnitt. Deras kunder, i dag främst skogsbolag, skogsmäklare, skogsägare och banker, hittar den information de behöver för att övervaka, analysera och fatta långsiktigt hållbara beslut om sina skogar på ett och samma ställe.

Nytt i plattformen är att kunderna nu också kan få ut den klimatnyttoanalys som EU numera kräver enligt Taxonomin för hållbara investeringar.

– Taxonomin är en riktig huvudvärk inom skogsbruksbranschen. Många tycker att reglerna är för detaljerade, andra att regelverket är godtyckligt. Vissa tycker att det här kommit för fort och att det saknas verktyg. Men hur som helst så ska en klimatnyttoanalys ingå i de redovisningar som skogsbruksbolagen börjar jobba på redan i vår, säger Per Eriksson, affärsutvecklare hos Ecotype.

Ecotypes tjänst är granskad och verifierad av DNV, ett av världens ledande certifieringsorgan, så kunderna kan lita på att klimatnyttoanalysen de får via Skogshubben håller hög kvalitet och täcker det som måste ingå. Tjänsten kombinerar traditionella skogsplaner med öppna data för att skapa en modellering av klimatnyttan utifrån planerade insatser i skogen. Fokus ligger på att mäta hur mycket kol som skogen binder ur ett trettioårigt perspektiv.

Kunden kan göra analysen själv eller ta hjälp av Ecotype.

– Vi vill hjälpa nuvarande kunder och resten av näringslivet som berörs av ramverket att redovisa klimatnytta bättre och mer transparent så att branschen bidrar till att vi uppnår de fastlagda klimatmålen. Ecotype vill vara i framkant när det gäller skogliga verksamheters behov, och vår taxonomilösning speglar den ambitionen, säger Per.

Vad är taxonomi?

För att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom den gröna given behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. En förutsättning för detta är att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. Etableringen av ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, en s.k. grön taxonomi, är därför en åtgärd inom ramen för EU:s handlingsplan för finansieringen av hållbar tillväxt.

Mer om taxonomi här

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.