Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Fler innovationer med hållbart ledarskap

Publicerad 2019-10-21

För att stärka den regionala utvecklingen sätter Region Västerbotten varje år ett tema med syfte att skapa bra förutsättningar för alla aktörer och individer i länet. I detta ingår att ge utrymme för nya innovationer, något som Region Västerbotten betonar i ett pressmeddelande med orden ”Västerbotten ska värna om sina nuvarande styrkor, men också innovera. Följa utvecklingen men samtidigt driva den. Förändring kommer vara det enda som är konstant.”

Några av nyckelorden för satsningen under 2020 är hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet.

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, understryker jämställdhet som helt avgörande för nya innovationer inom länet.

– Det är en självklarhet och helt avgörande att arbeta kraftfullt för att Västerbotten ska vara ett jämställt län. Det är bara genom att fullt ut ta tillvara kompetens och erfarenheter från både kvinnor och män som vi blir effektiva, når full innovationskraft och kan stärka Västerbotten som en attraktiv plats för människor att leva, bo och verka på. Jämställdhetsfrågan är en nyckel för vår sociala och ekonomiska hållbarhet, och därför en prioriterad fråga – inte minst för alla våra ledare, säger Anna Pettersson.

Koppling till Uminova Innovation

Det finns en tydlig koppling mellan Region Västerbotten och inkubatorn Uminova Innovation. Region Västerbotten är en av fyra delägare av Uminova innovation och nyckelord som hållbarhet och jämställdhet är också något som Uminova Innovation siktar mot, inte minst med ett mycket aktivt utvecklingsarbete under hösten för all personal utifrån FN:s 17 globala miljömål.

Temat Det hållbara ledarskapet kommer att prägla hela 2020 för Region Västerbottens arbete och inte minst den årliga sammandragningen på Grand Hôtel i Stockholm, det som ofta kallas Västerbottensveckorna. År 2020 pågår programmet 21 januari till 8 februari och hålls då för 30:e gången.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.