Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies
Fyra forskningsprojekt på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga 100-lista får eller har fått affärsstöd av Uminova Innovation: LunaLEC, Vertisà, TreePlanterXY och GeoInt. De tre senare har alla tre gått vårt Startupprogram.

Fyra forskningsprojekt som får affärsstöd på 100-listan

Publicerad 2023-05-17

Hundra forskningsprojekt från lärosäten i hela Sverige är utvalda till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga 100-lista med fokus på teknik i mänsklighetens tjänst. Listan tas fram av IVA-projektet Research2Business som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. 

På årets 100-lista, som är den femte i ordningen, lyfter man särskilt fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

– Det finns otroligt bra forskning i Sverige som har potential att förbättra världen med hjälp av ny teknik. Urvalskommittén har valt ut årets mest lovande forskningsprojekt som bedöms ha stor potential till affärs- och samhällsnytta, säger Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och styrgruppens ordförande.

Fyra av forskningsprojekten får eller har fått affärsstöd av Uminova Innovation: LunaLEC, Vertisà, TreePlanterXY och GeoInt. Uminova Innovation hjälper team att bygga och utveckla bolag och affär så att produkter sprungna ur forskningen kan nå marknader, och i förlängningen komma samhällen och människor till godo. Vertisà, TreePlanterXY och GeoInt har alla tre gått vårt Startupprogram.

– Det är fantastiskt att se att fyra fina bolag som vi hjälper är med på den här listan. I Umeå har vi ett välutvecklat ekosystem för innovation där Umeå universitet Holding, Innovationskontoret och inkubatorerna samarbetar för att kommersialisera forskning vid Umeå universitet och SLU. Tillsammans ser vi till att forskning kommer ute i samhället, säger Nils-Olof Forsgren, vd hos Uminova Innovation.

LunaLEC – utveckling av en flexibel och miljövänlig ljuskälla
Forskare vid Umeå universitet utvecklar LEC-lampor som är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till LED-lampor som tillverkas i dyra anläggningar och innehåller miljöskadliga metaller som är svåra att återvinna. LEC-lampor är flexibla och extremt lätta och tunna kan drivas till icke-bländande ytemission av önskad färg inklusive ”vit” vid drivning av låg spänning från exempelvis ett batteri. De kan tillverkas med material- och energieffektiv tryckning, ungefär som en tidning tillverkas, i billiga och lokala anläggningar.

Vertisà: ett vertikalt odlingssystem som sänker energikostnader och koldioxidutsläpp

Vertisà utvecklar ett vertikalt odlingssystem som sänker energikostnader och koldioxidutsläpp med betydligt lägre underhållskostnad än konkurrenterna. Växtligheten på väggarna fungerar som en extra isolering och kan minska energiförbrukningen med upp till 30%. För en fastighetsägare innebär gröna fasader en kostnads- och koldioxidsänkande investering samtidigt som tak lämnas fria för installation av till exempel solpaneler.

TreePlanterXY: spara data om träd redan vid plantering

Majoriteten av dagens plantor sätts fortfarande med manuella verktyg och utvecklingen av teknik som kan ersätta dessa går långsamt. TreePlanterXY har utvecklat ett system som integreras med nuvarande verktyg och arbetsrutiner. Lösning är att montera en högprecisions-GPS på befintliga plantrör och därmed ge varje träd en unik identitet redan vid plantering. På så vis kan man urskilja förädlade skogsplantor från naturlig föryngring, samt låter skogsägare undvika kostsamma uppföljningar på tjänster som plantering, gallring, osv.

GeoInt: sänker tröskeln till att kombinera AI med geografiska data

Sverige är unikt med stora mängder öppna geografiska data (kartor) som kan användas i kombination med artificiell intelligens (AI) för att lösa problem med spatial samhällsplanering. Problemet är att Sveriges geografiska data ligger på olika myndigheter i mer eller mindre föråldrade filformat.
Geoint är en lösning som sänker tröskeln till att kombinera AI med geografiska data. Först skapas en digital tvilling till Sverige med öppna geografiska data. Allt data får samma koordinatsystem, överlappande pixlar och normaliserade pixelvärden. Sen laddar användaren upp sitt träningsdata i ett webbgränsnit, en AI-modell tränas på datat och genererar en färdig karta.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.