Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies
Affärsutvecklare Hillevi Lindelöf har det senaste halvåret utbildat sig inom Impact Measurement, eller effektmätning som det heter på svenska.

Hillevi utbildad för att mäta startups hållbarhetseffekt

Publicerad 2023-01-30

Globala utmaningar ställer helt nya krav på startups jämfört med för bara fem, tio år sedan. Konsumenter, samarbetspartners, investerare och anställda vill allt oftare se att startupbolag genererar någon form av positiva hållbarhetsavtryck innan de köper eller engagera sig. Hållbarhet är inte längre bara en fråga om att ta ansvar. Det har blivit en konkurrensfördel, något livsviktig för att lyckas långsiktigt på en marknad.

Affärsutvecklare Hillevi Lindelöf hos Uminova Innovation har det senaste halvåret utbildat sig inom Impact Measurement, eller effektmätning som det heter på svenska. Det betyder att inkubatorn nu har know how och en konkret metod för att hjälpa inkubatorbolag att mäta sin positiva effekt på kunder och andra intressenter. 

– Det räcker inte längre med att tro att man bidrar med positiva avtryck på olika sätt, eller levererar impact som det kallas i branschen. Startups behöver veta och kommunicera sina positiva avtryck och effekter. Hur man gör det har varit hundratusenkronorsfrågan inom innovationsstödssystemet de senaste åren, och jag tror att vi har hittat en konkret metod med lagom omfång, säger Hillevi.

Metoden är en trestegsraket. Första steget är att hjälpa startupbolagen att sätta sin så kallade förändringsteori, alltså ringa in vilken förändring man vill och tror sig kunna bidra till och för vilken målgrupp.

– Vi jobbar till exempel med en startup som vill minska äldre människors känsla av ensamhet, och en annan startup som vill bidra till effektiviseringar och förbättrad arbetsmiljö i revisionsbranschen. Deras förändringsteorier ser naturligtvis helt olika ut, men båda vill leverera effekt, göra en förflyttning av individer och samhälle på en hållbarhetsskala. Vilken är då den här effekten och vad är det som startupbolaget gör för att leverera den? Det är det förändringsteorin fokuserar på, säger Hillevi.

När man har sin förändringsteori på plats så är nästa steg att bestämma sig för hur man ska mäta effekten. Det kan ske kvantitativt, till exempel genom data bolaget sitter på, eller så kan man ha ett mer kvalitativt tillvägagångssätt.

– Mätning av kundupplevelse funkar. Att be kunderna uppskatta vilken effekt bolagets produkt eller tjänst haft på dem som individer och i deras liv eller företag. Det kan till exempel röra sig om fördjupade kunskaper, nya insikter eller sparad tid. Många tänker att mätningen måste vara hundraprocentigt vattentät, men vi pratar inte om forskning och vetenskap. Startups måste våga mäta så bra man bara kan, och sedan höja svårighetsgraden stegvis. Annars kommer man aldrig i gång.

Ett tredje och lite mer avancerat steg för bolag som kommit lite längre är skuggkontroller. Det betyder att man söker upp information om huruvida det finns andra yttre faktorer som bidragit till effekten. Det kan man göra genom kontakt med forskare eller andra sakkunniga.

Hillevis långsiktiga mål är att alla inkubatorbolag hos Uminova Innovation ska landa en effektmätning med hjälp av henne, men också att inkubatorn ska göra samma jobb på den egna verksamheten.

– Vi ska leva som vi lär förstås. Mäta vilken effekt vårt affärsstöd har på de entreprenörer och innovatörer vi hjälper.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.