Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies
Maria Wallin Wållberg, vd Likvor.

Likvor i nytt samarbete mot demenssjukdomar

Publicerad 2021-03-10

Uminova Innovations alumn Likvor och Geras Solutions har ingått ett samarbetsavtal där bolagen verkar gemensamt för att öka medvetandet, förståelsen kring och diagnostiseringen av demenssjukdomar. Bolagen tillhandahåller produkter som ger läkare bättre beslutsunderlag för att utforma behandlingen av demensrelaterade sjukdomar. Med rätt resurs i tidigt skede kan mycket patientlidande och pengar sparas.

Geras Solutions har nyligen presenterat en teknik för enklare och mer träffsäker diagnostik av demens-/kognitiva sjukdomar. Tekniken avlastar minnesutredningar i både primärvården och på specialistmottagningarna. De släpper även konsumentappen Minnesmottagningen.se. Det blir världens första digitala minnesmottagning dit privatpersoner kan vända sig för att få en digital utredning av minne och andra kognitiva funktioner.

– Genom Geras nya minnesapp kan patienter snabbare få en minnesutredning vilket ofta är ett viktigt steg i att även diagnostisera NPH. Med Likvors CELDA System, får man ett objektivt mått som hjälper till i diagnostiseringen av den behandlingsbara NPH-sjukdomen. Så gemensamt verkar vi för att mätningar och forskningsbaserade metoder ger avgörande beslutsunderlag till specialister inom neurologi och neurokirurgi, säger Likvors VD Maria Wallin Wållberg.

Likvor har med världsledande forskare från Umeå universitetssjukhus utvecklat avancerade metoder och system för en effektiv bedömning av tryck och flöde i ryggmärgsvätskan. Analysen är en nyckel för att ställa rätt diagnos. Vidare ger den svar på om patienten kan bli bättre av en shuntoperation som leder överflödig ryggmärgsvätska bort från hjärnans hålrum, oftast till buken. Effekten vid lyckad diagnos och behandling är att demenssymptom kan försvinna och livskvaliteten kan återfås.

– På webbplatsen prataomnph.se ges information om NPH och olika patientberättelser från symptom till operation. Såväl patienter som anhöriga och personal inom vården är välkomna till sidan och med gemensamma krafter kan vi öka medvetandet om sjukdomen. Vi jobbar även ihop med den nybildade Patient- och anhörigföreningen Normaltryckshydrocefalus med denna fråga. Likvor och Geras Solutions ser stora möjligheter att gemensamt öka antalet patienter med rätt diagnos och behandling framgent, säger Wallin Wållberg.

CELDA System finns på sju sjukhus i Sverige och på kliniker i totalt sex länder. Likvor ska utöka verksamheten på nya marknader och söker ytterligare kapital.

Demens är en av våra största folksjukdomar och en av de sjukdomar som tar flest liv. Idag lider 160 000 svenskar av någon demenssjukdom vilket kostar samhället 63 miljarder kronor per år. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och 25 000 personer insjuknar i demens varje år i takt med att befolkningen blir allt äldre.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.