Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Livsviktigt med rätt näring till för tidigt födda

Publicerad 2020-03-11

Trients är ett medicinteknikbolag specialiserat på att ge nyfödda skräddarsydd neonatal nutrition, det vill säga rätt näringstillförsel hos för tidigt födda bebisar. Lösningen baseras på avancerade algoritmer och är vetenskapligt bevisad att minska risken för flera kort- och långsiktiga komplikationer, så som allvarliga ämnesomsättningsrubbningar och försämrad utveckling av hjärnan.

– Ungefär en av tio barn föds för tidigt, innan vecka 37, vilket motsvarar cirka 15 miljoner nyfödda varje år i hela världen. Att födas för tidigt är riskfyllt och ställer mycket höga krav på sjukvården. Skräddarsydd nutrition har under lång tid visat sig vara en viktig faktor för säkerställandet av god livskvalitet livet ut. Det är genom näring vi skapar goda förutsättningar för optimal kognitiv och kroppslig utveckling, som är grunden för ett friskt liv, säger Henrik Domellöf, grundare och vd på Trients.

Produkten, som i ett tidigt skede utvecklades hos Umeåbolaget Codemill, är redan etablerad och har blivit en standard i Sverige och Island. Nu ska Trients, genom Henrik Domellöf, ta produkten ut i världen.

– Just nu fokuserar vi aktivt på Europa på grund av de likartade lagar och strukturer som finns mellan länder inom EU. Det finns även ett stort intresse från bland annat USA, Ryssland och Kina. Svensk neonatalvård har under lång tid gjort enorma framsteg och är en av världens främsta, mätt i överlevnadsgrad. För mig är det oacceptabelt att inte alla barn ska ha samma goda förutsättningar som de som föds i Sverige. Vår ambition är att säkerställa att alla bebisar, var de än föds, får en optimal start i livet och god hälsa livet ut, säger Henrik Domellöf.

Henrik Domellöf tog i samband med företagsstarten hjälp av Almi Företagspartner Nord. Från och med årsskiftet har han tagit plats på företagsinkubatorn BIC Factory i Umeå, som nu utgör basen för verksamheten.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.