Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Panorama visar hur klimatet kan ställas om

Publicerad 2019-06-12

Genom att visualisera fakta om utsläpp men också möjliga lösningar ska verktyget Panorama öka takten i Sveriges klimatomställning. Det menar Energimyndigheten, Vattenfall och Naturvårdsverket som idag 12 juni, vid en träff i Stockholm, lanserar verktyget som tagits fram av Umeåbaserade Climateview. I Umeå har det redan visats upp för de nära 500 deltagarna på Umeå Tech Arena i maj då Umeåprofilen Tomer Shalit, vd och grundare Climatview, presenterade det i en mycket uppskattad visning.

Panorama samlar information och fakta om utsläpp, lösningar och styrmedel och ger på så sätt en gemensam bild av nuläget. Genom att olika aktörer också kan visa sina åtaganden och göra inspel kan Panorama främja samarbete och ge klimatarbetet en skjuts framåt.

Panorama började som en idé hos företaget Climateview om att en ny typ av projektplan behövdes i klimatarbetet. Idén plockades upp av Vattenfall som var med och startade upp projektet som nu har tagits vidare av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

– Som en av initiativtagarna såg vi behovet av Panorama och det är mycket positivt att det nu lever vidare. Vi hoppas att det bland annat kommer till stor nytta för samhället, näringslivet och myndigheter. Vattenfall vill också kunna ta del av vad andra gör och bidra med förslag, på det sättet hittar alla aktörer de bästa lösningarna för vår tids viktigaste fråga, säger Andreas Regnell, Senior Vice President of Strategic Development, Vattenfall.

Se filmen om Panorama

Filmen nedan är framtagen av produktionsbolaget Red Carpet Media i Umeå och visar mer om hur verktyget Panorama fungerar.

Öppna data om klimatet

Panorama bygger helt på öppna data. Medan informationen om utsläpp och styrmedel är fakta i verktyget, är informationen om lösningarna för hur utsläppen kan minskas och deras potential baserad på bedömningar som kommer från en mängd olika rapporter och underlag. Genom att externa aktörer kan komma med egna inspel och förslag till verktyget stärks möjligheterna till samarbete. Exempel på inspel kan vara att föreslå styrmedel eller att lägga till egna åtaganden som bidrar till omställningen.

– Det finns en oerhörd mängd rapporter, statistik, utredningar och tyckande om klimat, men det har saknats en tydlig, samlad och faktabaserad överblick. Viktigast av allt är nog att vi nu genom Panorama får en samarbetsyta där vi alla kan se och sträva mot samma mål, och öka tempot tillsammans, säger Ingrid Bonde, ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Samlat klimatarbete

För att innehållet i Panorama ska hållas aktuellt och relevant har myndigheterna bakom verktyget – Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten – bildat en särskild redaktion som kommer att uppdatera informationen efter hand som ny kunskap kommer in.

– Vi ser Panorama som ett bra verktyg för det samlade klimatarbetet. Panorama ger såväl beslutsfattare som allmänhet en bättre överblick, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

– Vi hoppas att Panorama ska underlätta kraftsamling och att olika aktörer i samhället ska kunna skapa mer tillsammans. Det kommer att ge en ökad fart i omställningsarbetet, det är jag helt övertygad om, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Panorama kan användas av alla som är engagerade i klimatomställningen och riktar sig till allt från företag och organisationer till journalister, myndigheter och allmänhet.

Nedan så kan du se hela Tomer Shalits presentation från Umeå Tech Arena den 14 maj.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.