Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies
Angry confident young man fighting bacteria

SISP och Ignite Sweden riggar upprop för att rädda svenska startups

Publicerad 2020-04-27

Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och Ignite Sweden har, efter dialog med näringsdepartementet, skickat ut en enkät till över 400 forskningsnära startups. Många av bolagen som vi stöttar i Umeå och Västerbotten har svarat. Resultatet visar på en mycket akut situation. Det handlar om indragen finansiering, inställda projekt och att de tvingas göra sig av med kompetens, vilket i sin tur ytterligare drar ner viljan från investerare att skjuta till kapital. Företagen utarmas i rasande takt och situationen är allvarlig, inte bara för startupscenen i sig utan för Sveriges ekosystem för innovation där dessa bolag fyller en viktig funktion. På så vis så hotar det också jobben på längre sikt.

Man föreslår öronmärkta resurser till innovativa startups genom riktade tillskott till Vinnova, Almi, Saminvest och innovationssystemet. För att sätta press på regeringen att vida kraftfulla åtgärder har man skapat ett upprop som nu sprids i bland annat sociala medier. Målet är att regeringen viger en liten, liten del av de kommande gigantiska stödpaket de nu planerar till förmån för våra startups, genom att skjuta till resurser till de som enkelt kan stötta startups: Vinnova, Almi, Saminvest och innovationsmiljöerna.

– Resultatet i enkäten speglar läget vi ser i Umeå och Västerbotten. Många av våra startups hade positiva kunddialoger på gång, men nu ligger stora delar av nyförsäljningen nere. Kunder vill inte satsa på nytt just nu eftersom läget är osäkert, även om behoven finns där. På Uminova Innovation kraftsamlar vi för att fånga upp våra bolags behov, och tillsammans med dem skapa handlingsplaner med fokus på de allra mest akuta. Vi ser att vi gör skillnad och vårt team är både uthålligt och beslutsamt att verkligen hjälpa våra entreprenörer genom det här, säger Nils-Olof Forsgren, vd.

Läs hela enkätresultatet och skriv under uppropet här

Axplock från nationella startupenkäten

* Sammanställningen baseras på en enkät besvarad av 450 startups i våra forskningsnära innovationsmiljöer. Enkäten är genomförd av SISP och Ignite Sweden under april 2020.

  • 414 respondenter från högskolenära innovationsmiljöer, 390 av dem är startups, d.v.s under 25 anställda.
    Totalt berör det ca 2 600 anställda. 40% innehar, eller är i process, för patent.
  • 39% överlever inte tre månader, 27% överlever inte 6 månader. 7 av 10 startups riskerar att försvinna inom 6 månader.
  • 75% bedömer att det är svårare att söka kapital nu.
  • 51% upplevde en försämring av omsättning från svenska kunder redan 1 mars 2020
  • 66% uppger att hälften, eller mer än hälften, av planerade projekt blir inställda eller uppskjutna
  • Bolag med färre än 10 anställda har i snitt sagt upp 19% av personalen
Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.