Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Start för storskalig äppelodling i norr

Publicerad 2020-02-26

Arbetet med att sammanföra intressenter inom jordbrukssektorn har pågått sedan 2017 parallellt med att Västerbottniska iscider-producenten Brännland Cider etablerat sina första sju årgångar på såväl en nationell som internationell marknad. Nu blir det ambitiösa odlingsprojektet verklighet – i december 2019 beviljade Jordbruksverket finansiering för “Commercial productive apple growing in a northern climate – innovation for new climate resilient agriculture in northernEurope” inom ramarna för EIP-agri, Det Europeiska Innovationspartnerskapet för Produktivitet och Hållbarhet inom jordbruk.

– Det här är ett avgörande steg i arbetet med att skapa en helt ny och unik terroir i norra Sverige samtidigt som det öppnar ett brett spektrum möjligheter för våra lantbrukare att diversifiera med positiva effekter för jordbruk, turism och de större hållbarhetsfrågor som vårt samhälle står inför. Projektet faller väl in i ambitionerna som lyfts i EU:s nya Green Deal, säger Andreas Sundgren Graniti, grundare Brännland Cider.

Startupbolag projektleder

En stark samarbetsgrupp har samlats kring projektet som kommer att projektledas av Daniel Pacurar från Boreal Orchards, ett bolag som nyligen deltagit i Startupprogrammet inom Uminova Innovation. Daniel är trädgårdsingenjör med en doktorstitel i agronomi och lång erfarenhet av att leda forskning och storskaliga projekt inom biotech, hortikultur och skogsindustri.

– Vi är hedrade över att vara Brännland Ciders partner i det banbrytande arbetet med att etablera äppelodling i norra Sverige. Det blir en spännande resa. Vi ska lära oss nya sätt att odla äppelträd och skapa nya uttryck för iscider och på samma gång samla och driftsätta kunskaper om äppelodling i norr som kommer att vara till nytta för framtida generationer. Vi lägger vägen samtidigt som vi går den. Jag är övertygad om att samarbetsgruppens sammantagna erfarenhet och expertis kommer att säkra projektets framgångsrika genomförande. Brännland Cider producerar en av världens bästa iscidrar och tillsammans lägger vi nu grunden till utvecklingen av den prestationen, avslutar Daniel Pacurar, Boreal Orchards.

Projektet löper från 2020 till 2023 och ska kombinera traditionell metodik med konventionella, moderna metoder, utvärdera en bred bas av äppelsorter med målet att skapa en möjlighet för lantbrukare i norr att diversifiera sin verksamhet, optimera markanvändning, minska transporter och vattenanvändning i regionen och skapa en helt ny klimathärdig, hållbar jordbruksgren. Långsiktiga mål är att skapa goda förutsättningar för partnerskap mellan lantbrukare och förädlare för vidareutveckling av produkter för lokala, regionala och globala marknader.

– Projektet ska expandera och sjösätta de erfarenheter och kunskaper Brännland Cider hittills har samlat vid våra provodlingar i Burträsk, 10 mil norr om Umeå och på Röbäcksdalen just utanför Umeå. Vi har bevisat att det är möjligt att odla storskaligt på våra breddgrader för att skapa en iscider av exceptionell kvalitet, nu vill vi se hela vår region blomma och det här är ett enormt steg mot att realisera det målet, fortsätter Andreas Sundgren Graniti.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.