Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies
Syskonen Petter, Lisa och Petter Aasa är kärnteamet i Vitala. Föräldrarna Ulrika och Björn Aasa är välkända namn inom fysioterapi och idrottsmedicin.

Vitala utvalt till internationell AgeTech-accelerator i Boston

Publicerad 2023-05-26

In English below

Inkubatorbolaget Vitala är en av nio startups som antagits till MassChallenge i Boston, den första acceleratorn för innovatörer på tema AgeTech i regi av AARP AgeTech Collaborative. Under sex veckor kommer de antagna bolagen, baserade i olika delar av världen, navigeras genom komplexa HealthTech-reglerverk och få vass hjälp av experter för att kalibrera och utveckla sina affärsstrategier.

– Med en exploderande befolkning över 65 år är det absolut nödvändigt att vi hittar lösningar för att stödja hälsosamt åldrande. Innovationerna från de utvalda grundarna tar inte bara tar itu med komplexa problem som vårdkoordinering utan utvecklar också medicintekniska produkter som har löftet att göra livet lättare för den åldrande befolkningen. Vi är entusiastiska över potentialen i lösningarna, säger Will Magruder, vice president hos MassChallenge.

I ett nära samarbete med läkare, fysioterapeuter och forskare är inkubatorbolaget Vitala först ut i världen med att skräddarsy träningspass utifrån användarens unika förutsättningar, som till exempel medicinska diagnoser, funktionsförmåga, dagsform och egen målsättning.

– Att bli utvald som en av nio startups, och dessutom som det enda europeiska bolaget, är en betydande milstolpe för oss. Det här är ett globalt nätverk med enastående kunskap inom innovation och framåttänkande. Vi insåg snabbt att detta program var perfekt för oss. Genom MassChallenge och AARP AgeTech Collaborative får vi möjlighet att bygga upp ett nätverk av experter och mentorer samtidigt som vi förbereder oss för att etablera oss i USA och växa, säger Lisa Aasa, operativ chef.

Programmet sträcker sig över sex veckor och innehåller föreläsningar och möjligheten att löpande bolla tankar och idéer med olika experter. Deltagarna får också tillgång till ett brett nätverk av kontakter och ett digitalt bibliotek med mallar, artiklar, verktyg, tjänster plus en resursbank.

– Vi har redan varit i gång i några veckor och är väldigt nöjda med programmet hittills. Vi är fyllda av förväntan och är redo att ta oss an de kommande utmaningarna med full kraft. Det här kan öppna upp stora möjligheter för oss och vi ser fram emot att se hur allting utvecklas. Inom kort kommer vi att påbörja vår pitchträning inför en presentation vid acceleratorns slut där vi får chans att presentera vår affärsidé inför olika investerare, säger Lisa.

Peter Bäckström hos Uminova Innovation och Enterprise Europe Network Västerbotten, har stöttat bolaget senaste året.

– Genom en tät dialog med Vitala har vi genom vårt internationella nätverk identifierat och approcherat relevanta kontakter och program. Lisa och Petter har med stor professionalism tagit tillvara på dessa möjligheter. Vi vet att många av de startups och scaleups vi hjälper har globalt konkurrenskraftiga lösningar. Att Vitala, som enda europeiska bolag, blivit utvalda till MassChallenges AgeTech-program är ett bra bevis på de är något spännande på spåret i USA. Med grundarnas handlingskraft, lyhördhet och driv är jag övertygad att de kommer ur programmet med er rad nya lärdomar, ett starkare nätverk och nya samarbeten i USA, säger Peter.

—–

Vitala Selected for International Age-tech Accelerator in Boston 

Digital therapeutic platform incubator company Vitala is one of nine startups to have been selected to attend MassChallenge in Boston in the USA – the first accelerator for age-tech innovators being organized by The American Association of Retired Persons (AARP) AgeTech Collaborative.  

The startups, who are based in various countries around the world, will spend six weeks navigating their way through complex healthtech regulations and receive expert advice to help them develop and fine-tune their business strategies. 

“With our rapidly rising population over the age of 65 it is imperative we find solutions to support healthy aging. The innovations from the chosen companies not only tackle complex problems such as care coordination, but also involve the development of medical devices that hold the promise of making life easier for our aging population. We are excited about the potential of their solutions”, says Will Magruder, Vice President at MassChallenge. 

Incubator company Vitala has worked closely with doctors, physiotherapists and researchers to produce the world’s first digital platform that tailors training sessions based on a user’s unique conditions, including medical diagnoses, functional ability, daily health and personal goals. 

“Being selected as one of nine startups and the only European company represented is a significant milestone for us. This is a global network with outstanding knowledge in innovation and forward thinking. We quickly realized that this program was perfect for us. Thanks to MassChallenge and the AARP AgeTech Collaborative we now have an opportunity to build a network of experts and mentors while preparing to establish ourselves and grow in the USA”, says Lisa Aasa, Chief Operating Officer at Vitala. 

The program is being held over six weeks, and includes lectures and the opportunity to continuously exchange thoughts and ideas with a host of experts. Participants also gain access to a wide network of contacts and a digital library of templates, articles, tools, services and a resource bank. 

“We have already been running for a few weeks and are extremely satisfied with the program so far. We are full of anticipation and ready to take any upcoming challenges head-on. This could open up some great opportunities for us, and we look forward to seeing how things develop. We will soon start practicing our pitch in preparation for a presentation at the end of the accelerator where we will get the chance to present our business idea to different investors”, says Lisa. 

Peter Bäckström from Uminova Innovation and Enterprise Europe Network Västerbotten has been supporting the company over the past year. 

“Through our close dialogue with Vitala we have identified and approached relevant contacts and programs in our international network. Lisa and Petter have taken advantage of these opportunities with great professionalism. We know that many of the startups and scaleups we help have globally competitive solutions. The fact that Vitala is the only European company to have been selected for MassChallenge’s AgeTech program is ample proof that something exciting is happening for them in the USA. With the founders’ determination, sensitivity and drive I am convinced they will come out of this program with new insights, a wider network and new collaborations in the USA”, says Peter. 

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.