Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Senovic Solutions

Privata och kommunala sport- och badanläggningar (både inne- och utebad) måste uppfylla stora krav kring hygien och säkerhet för att hålla sig inom de regelverk som finns för den här typen av verksamhet. Med många personer involverade och verktyg (eller avsaknad av verktyg) som inte är anpassad för uppgiften så upplever många att det är svårt att kvalitetssäkra att alla interna rutiner genomförs, och med rätt intervall. Att sedan genomföra interna och externa kontroller så att regelverket efterföljs upplevs svårt och tar lång tid, och uppföljning sker ofta med papper och penna och i värsta fall med medarbetares ”goda minne”.

Vi har därför tagit fram ett kvalitetssystem (Senovic Cloud), helt anpassat för sport- och badanläggningar, som hjälper våra kunder att sätta upp rätt rutiner, att arbetsuppgifter kommer ut till personal med rätt behörighet och att det är enkelt att följa upp. Hela lösningen fungerar smidigt även när våra kunder anlitar underentreprenörer, har personalomsättning, planerar semestervikarier eller behöver hantera tillfälliga sjukdomar bland personalen. Våra kunder är alltid trygga med att inga dagliga rutiner eller kunskap tappas bort eller faller mellan stolarna, oavsett om det är 2 eller 30 personer involverade i den dagliga driften av anläggningen.

Våra kunder kan sedan löpande ta ut rapporter för att se att alla rutiner utförts, när de utfördes, vem som utfört dem, att alla mätvärden är korrekta, om det uppstått några incidenter under perioden m.m. Rapporten är bara en knapptryckning bort och underlättar vid både interna och externa kontroller. Det gör det enkelt att säkerhetsställa att arbetet kring hygien och säkerhet efterföljs på ett korrekt sätt enligt gällande regelverk. Vår lösning kan även användas i arbetet när en anläggning ska certifiera sig enligt EU-standarden SS-EN 15-288-2 (säkerhetskrav för drift). Det ska vara enkelt med kvalitet!

Med 40 kommuner som kunder och en kvalitetssäkrad produkt så har vi en bra start, men vi är långt ifrån nöjda. Vi är bara i början på vår startupresa.

Är du potentiell kund, investerare eller samarbetspartner? Eller bara allmänt nyfiken?  Oavsett, vill du vara med och bygga framtidens kvalitetssystem så hör av dig till oss.

Kontakt

Sören Jakobsson, VD
070-662 60 70
soren.jakobsson@senovic.com
senovic.com

Aktuellt om bolaget

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.