Engagemanget var på topp när AI Business Summit arrangerades i Stockholm.
Engagemanget var på topp när AI Business Summit arrangerades i Stockholm.

AI stärker företagens affärer

Artificiell intelligens stöper om samhället. Det är något som både startups och stora industrier kan tjäna på, konstaterades på AI Business Summit.

Närmare 140 deltagare kom till AI Business Summit, en konferens i Stockholm som samlade folk från hela landet. Moderator för dagen var Maria Olofsson, projektledare på Uminova Innovation. Hon menar att AI inte bara är för de stora industribolagen utan också en teknik som startup-företag behöver närma sig, inte minst för att här finns möjlighet att bygga nya affärer.

– Jag tror mycket på AI-startups. De är duktiga på att vara nära sina kunder och kan ge berättelser som är goda att lyfta fram, säger Maria Olofsson.

Som projektledare vid en av Sveriges ledande inkubatorer har Maria Olofsson kunnat se hur startup-företag ofta kommer nära sina kunder och att de har en stark expertiskunskap inom sitt område. Det har inneburit att allt fler stora industrier bjuder in de små snabbväxande bolagen till samarbete.

– Det är något som vi från Uminova Innovation jobbar med, att koppla ihop startups med industrin, berättar Maria Olofsson. Hon vill nu att sådana samarbeten också ska bli mer vanliga inom artificiell intelligens.

– Genom att vara med här på AI Business Summit får vi en inblick i hur större företag tänker och vilka utmaningar som de står inför. Många lyfter fram bristen på talanger och kompetens, det hörs från flera håll här under konferensen, konstaterar Maria Olofsson samtidigt som hon noterar att startups kan bidra med just detta.

Många olika perspektiv

Föreläsarna under AI Business Summit, som arrangerades av NOWBiZ Business Events, kom från många olika håll och deltagarna fick därför många olika perspektiv på hur AI-utvecklingen ser ut i Sverige.

Christian Guttmann, som leder Tietos enhet för global AI-utveckling och innovation, öppnade dagen med att ge en överblick över hur olika länder satsar på AI.

– De flesta patent inom AI kommer från Kina. Samma gäller för vetenskapliga publikationer och deltagande på forskningskonferenser, konstaterade Christian Guttmann.

För att inte Europa och Sverige ska halka för långt efter krävs ett tydligt ledarskap, betonade han och underströk att företagsledarna har ett stort ansvar inom detta område.

Conny Svensson, ansvarig för områdena Artificiell Intelligens och Digital Transformation på CGI i Sverige, talade om vikten av att demokratisera AI, av att få en förståelse hos allmänheten för vad artificiell intelligens innebär.

En viktig genomgång av det juridiska kring AI gav advokat Agnes Hammarstrand, advokatfirman Delphi. Flera konkreta exempel på användning av artificiell intelligens fick deltagarna från företag som Stena Line, stålföretaget Uddeholm och Lantmäteriet.

Från forskningssidan berättade Fredrik Heintz, Linköpings universitet, om den satsning som görs inom WASP-programmet med sammanlagt 3,5 miljarder kronor, medan Johan Harvard, Näringsdepartementet, gav en inblick i de satsningar som regeringen och Vinnova gör på AI.

Sammantaget blev det en mycket fullmatad dag som visade på såväl utmaningar som möjligheter med artificiell intelligens.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 31 januari, 2019Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

31 januari, 2019