Sogeti satsar på artificiell intelligens. "Vi är mycket stolta över att kunna bidra till att rädda den svenska skogen", säger Mona Holmström, kundansvarig på Sogeti i Umeå.
Sogeti satsar på artificiell intelligens. "Vi är mycket stolta över att kunna bidra till att rädda den svenska skogen", säger Mona Holmström, kundansvarig på Sogeti i Umeå.

Artificiell intelligens upptäcker barkborrens angrepp

Stora skogsområden förstörs av granbarkborren. Sveaskog och Sogeti lanserar unik AI-lösning för att upptäcka angreppen.

Enligt Skogsstyrelsen är fjolårets angrepp av granbarkborren det största hittills i Sverige. Med ännu en varm sommar i år kan skadorna bli än mer kostsamma. Med dagens virkespriser riskerar ett värde på över sex miljarder kronor gå förlorade.

Sveaskog, som äger 14 procent av Sveriges skogar och därmed är landets största skogsägare, har inlett ett samarbete med Sogeti i Umeå och utvecklat en lösning för att kunna följa, visualisera och förhindra granbarkborrens framfart. Lösningen bygger på Sogetis Geo Satellite Intelligence, som använder artificiell intelligens, satellitbilder och avancerade algoritmer för att ta fram detaljerade kartor som visualiserar granbarkborrens framfart i skogen.

─ Sogeti har med vår lösning kunnat peka ut områden där skogen angrips. Med satellitdata kan vi synliggöra barkborrarnas framfart och varna för nya härdar, och vi kan snabbt hantera drabbad skog och minska spridningen, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

I veckan har Sogeti i Umeå bjudit in till ett seminarium där lösningen för att med AI komma till rätta med barkborrens angrepp presenterades.

─ Vi behöver snabbt skydda den svenska skogen, som redan förra året drabbades hårt av granbarkborreangrepp, och som kan slå ännu hårdare i år. Vår Geo Satellite Intelligence-lösning har specialanpassats för skogsnäringens barkborreproblem och ger snabbt järnkoll på de härdar som finns i skogen. Eftersom vi använder satellitbilder kan vi på ett effektivt sätt täcka hela Sverige. Vi är mycket stolta över att kunna bidra till att rädda den svenska skogen, säger Mona Holmström, kundansvarig på Sogeti i Umeå.

Experter inom AI
Magnus Jutterström, Simon Johansson och Petter Lindgren ingår i det team hos Sogeti som med artificiell teknik byggt en lösning som upptäcker angrepp av granbarkborren.

Magnus Jutterström, Simon Johansson och Petter Lindgren ingår i det team hos Sogeti som med artificiell teknik byggt en lösning som upptäcker angrepp av granbarkborren. Foto: Mikael Hansson.

Ett särskilt AI-expertteam har bildats vid Sogeti i Umeå för att jobba vidare med fler lösningar som bygger på artificiell intelligens. Tekniken kan användas inom många olika områden.

– Vi har byggt upp ett center of excellence inom AI-tjänster och med tillämpningar som våra kunder faktiskt kan tjäna pengar på i sin verksamhet, säger Magnus Jutterström, domänexpert hos Sogeti inom skoglig fjärranalys.

Under seminariet presenterades ett flertal exempel på hur artificiell intelligens idag är en teknik som kommer till nytta inom många områden, allt från klassificering av tandröntgenbilder till övervakning av skador på järnvägsspår eller förebyggande underhåll av flishuggar inom processindustrin.