Hela teamet på Elastisys som det ser ut i dagsläget.

Autoskalning från Umeå till världen

En världsledande teknisk kompetens som idag ger internationella affärer. Elastisys resa hos Uminova Innovation har varit orak, men den har alltid gått framåt.

I början av 2010-talet hade en forskargrupp vid institutionen för Datavetenskap vid Umeå universitet byggt en prototyp för prediktiv autoskalning av molnresurser på servrar. Gruppen som leddes av Erik Elmroth och Johan Tordsson vände sig till oss på Uminova Innovation för att få hjälp med att undersöka om det fanns ett behov på marknaden och hur de i så fall skulle kunna sälja produkten.

Vår affärsutvecklare Andreas Lind jobbade med teamet från början och han minns tydligt utmaningen Elastisys hade.

– Man skulle faktiskt kunna säga att deras teknikerbjudande var före sin tid. Kunderna var inte riktigt redo för denna produkt när vi började jobba med Elastisys 2012, säger Andreas Lind.

Världsledande kompetens

Men redan från början hade de många styrkor som har visat sig avgörande.

– Deras främsta styrka har hela tiden varit deras världsledande djupa tekniska kompetens inom området, men också deras starka uthållighet och driv framåt, fortsätter Andreas Lind.

Elastisys vd Robert Winter fyller i.

– Vi hade den tekniska kompetensen inom området tillsammans och ett par patent, däremot saknade vi marknadsförståelsen och nätverk hos potentiella kunder.

Värdefulla mötesplatser

Under åren hos oss på Uminova Innovation har Elastisys tagit del av en stor del av erbjudandet vi har att ge. De har fått stöd inom sälj, PR, grafisk profil, affärsutveckling, Venture Coach i Silicon Valley etc. Att stödet har varit oerhört viktigt poängterar Robert Winter.

–  Möjligheterna att komma i kontakt med företag runt hela världen och få verifiera vår lösning genom att delta på internationella mässor, matchmaking-event och workshops med aktörer i industrin har varit oerhört värdefullt. Över åren har vi byggt en stark förståelse för ekosystemet och har idag helt andra förutsättningar att lansera initiativ och förstå hur vi ska paketera dem för marknaden, berättar Robert Winter.

Förövrigt kan man även säga att Robert Winter själv är ett tydligt exempel på erbjudandet från oss. Han arbetade själv som affärsutvecklare på Uminova Innovation med bland annat Elastisys. Men efter en tid som utlånad interim VD tog han steget över till rollen fullt ut under 2017.

Starkt växande marknad

När nu Elastisys har lämnat inkubatorn är framtiden ljus enligt Robert Winter.

– Marknaden kring cloud och open source växer starkt, trots COVID-19. Vi växer relativt kraftigt och är mitt i en transformation mot en större del återkommande intäkter med allt vad det innebär av tillväxtutmaningar. Vi är alltid kort om folk någonstans och vi behöver bygga vår organisation och våra processer för att skala till nästa nivå. Våra kunder är internationella och vi har börjat anställa på andra orter, men ser stora möjligheter att fortsätta bygga vidare på vår starka kompetensbas i Umeå kring den här typen av modern teknik och cloud, säger Robert Winter.

Andreas Lind anser också att Elastisys har en stor potential.

–  Elastisys verkar i ett högkompetensområde där de med sin forskning och sina medarbetare ligger i framkant kompetensmässigt. Nu handlar det om att få fler kunder att förstå det, då ser framtiden mycket ljus ut, menar Andreas Lind.

Fakta om Elastisys AB
  • Elastisys bedriver produktutveckling och konsultverksamhet inom moln- och containerteknologi.
  • Bolaget grundades 2011.
  • Har i dagsläget 28 medarbetare på flertalet orter i både Sverige och internationellt.
  • Bolaget ägs av grundarna Erik Elmroth och Johan Tordsson samt PartnerInvest Norr, Almi Invest och Northern Light Capital.