Sara Wimmercranz och Susanne Najafi, grundare av BackingMinds, har också diagnostikbolag som Dynamic Code och Boneprox i portföljen.

Backing Minds investerar 8 miljoner i Brain Stimulation

Backing Minds går in med kapital i inkubatorbolaget Brain Stimulation som digitaliserar stroke-rehabilitering, en metod med potential att hjälpa personer med långtids-Covid 19.

Inkubatorbolaget Brain Stimulation i Umeå har med ”smarta glasögon” och Mixed Reality utvecklat en digital metod för strokerehabilitering som kan utföras i hemmet. Stroke och traumatiska hjärnskador är de vanligaste orsakerna till långvarigt handikapp. Idag beräknas strokevårdens årliga kostnader i Europa uppgå till 600 miljarder kronor, ett belopp som förväntas näst intill dubbleras de närmsta 20 åren. Venture capital-bolaget Backing Minds, som grundades 2016 av Sara Wimmercranz och Susanne Najafi, investerar nu 8 miljoner kronor bolaget. Kapitalet ska stötta uppskalning på en marknad som står inför ett tekniksprång och en allt mer digital och personifierad hälsovård.

–  Brain Stimulations innovation ökar förutsättningar till en mer jämlik vård för alla, inte minst i glesbygd, men också på andra platser i världen där strokedrabbade av olika skäl inte har tillgång eller närhet till vård. Vi har sedan tidigare sett att rehabilitering är ett försummat område inom den allt mer digitaliserade sjukvården. Behovet av effektiv strokerehabilitering för att underlätta återhämtning är accelererande stor och tillgodoses inte av dagens metoder som är generiska, tidskrävande och personaltunga, säger Sara Wimmercranz, medgrundare till Backing Minds,

Brain Stimulations metod är baserad på mångårig vetenskaplig forskning av Helena Fordell, specialistläkare i neurologi vid Umeå Universitetssjukhus.

– En avgörande aspekt inom rehabilitering är en motiverad patient. Vi på Brain Stimulation har tagit fram interaktiva övningar och berikande spelmiljöer med exempelvis utplacerade hologram som en del av det verkliga rummet vilket ger tillgång till rolig, intensiv och effektiv träning. Redan nu ser vi att vår metod inte enbart kan nyttjas av strokepatienter, utan kan användas av en bredare patientgrupp så som personer med långtids-Covid 19 och hjärnskador från olyckor. Investeringen från Backing Minds är avgörande för att kunna växla ut erfarenheter från forskningen och är till stor nytta för vården och samhället, säger Helena Fordell, forskare och grundare.

Brain Stimulation har initierat samarbeten med flera av världens ledande institutioner för neurorehab såsom Zurich Universitet, Oxfords Universitet samt Kessler Foundation i USA.


Text av: Emmy Ericsson

Publicerad: 9 augusti, 2021Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Emmy Ericsson

9 augusti, 2021