Bild från Venture Cup

Corona Cup samlar entreprenörers idéer

Corona Cup är plattformen för entreprenörer som vill bidra med sina idéer mot coronautbrottet. Venture Cup står bakom satsningen.

Efter bara några dagar har Venture Cups initiativ Corona Cup väckt ett stort intresse. När de flesta medier fylls med nyheter om bolag i kris, historiskt stora varsel samt konkurser som en direkt konsekvens av coronautbrottet väljer entreprenörstävlingen Venture Cup att använda innovationskraften som ett medel för att hitta vägen ur krisen som råder nationellt likväl som internationellt.

Tillsammans med flera olika aktörer från hela Sverige startade Venture Cup en plattform för idégenerering med syfte att hitta de bästa lösningarna kring utmaningar som Coronas framfart har orsakat.

– Vi vet att entreprenörer är en viktig motor för samhällsutvecklingen och att både innovationskraften och förmågan att genomföra är enorm hos dessa. Idén att starta Corona Cup kom när vi insåg vikten av att skifta fokus från den paniken som råder i vårt samhälle till att vara lösningsorienterade och försöka skapa ett värde utifrån vår kompetens och förmåga, säger Alexandra Björk, vd på Venture Cup.

Tillsammans med Almi Väst, Umeå kommun, SEB och Chalmers Ventures har Corona Cup lanserats för att leverera kreativa lösningar inom olika områden.

Genom Venture Cups digitala tävlingsplattform samlas och utvärderas idéer, stora som små, som på olika sätt kan hjälpa i rådande situation. Genom plattformen skapas även möjligheten nå ut till aktörer som kan bidra till att förverkliga en idé, som därmed kan bli verklighet och göra skillnad för hela samhället.

Vill du bli en del av initiativet där idéer, förslag och initiativ samlas i syfte att hjälpa människor, företag och samhället under rådande situation. Kontakta Alexandra Björk via epost.