Peter Lidström, vd COS Systems, och Mats Berggren, vd Umeå Energi Umenet.
Björn Wännman, Isak Finér och Peter Lidström från COS Systems glada över nytt avtal med Umeå Energi.

COS Systems förnyar avtal med Umeå Energi

COS Systems får förnyat avtal med Umeå Energi för säker leverans av bredband i Umeå.

Umeå Energi har med en hög utbyggnadstakt kraftigt expanderat sitt stadsnät i Umeåregionen. Med ett allt större fibernät, fler aktiva kunder och ny teknik som introduceras så har Umeå Energi valt att förnya avtalet med COS Systems för deras fortsatta användande av COS Business Engine som operatörsplattform för driften av nätet.

COS Systems är ett bolag som fått affärsstöd av Uminova Innovation.

Tidiga med fiber

Det kommunalägda energibolaget Umeå Energi var väldigt tidigt ute med fiber och utbyggnaden av stadsnätet Umenet påbörjades redan under 90-talet. På senare år har utbyggnadstakten varit fortsatt hög och även antalet kunder i sedan tidigare utbyggda områden som nu valt att ansluta sig har vuxit kraftigt i takt med att behovet av bredbands­uppkoppling av hög kvalitet blir en allt mer central del av svenskarnas vardag. Äldre tekniker för att leverera internet blir allt mer utdaterade.

Umenet har sedan 2012 använt mjukvaran COS Business Engine. Systemet omfattar allt från kundportalen där kunderna kan välja tjänster från 15 olika leverantörer, till de administrativa och tekniska funktionerna som automatiserar allt från aktivering av bredbandstjänster och fakturering av leverantörerna.

– Med den kundtillväxt vi sett de senaste åren och med introduktionen av nya tjänster i nätet och användningsområden för vår fiberinfrastruktur var det läge att omarbeta vårt avtal med COS Systems. Med detta uppdaterade avtal på plats är vi redo för fortsatt framtida tillväxt med stöd av COS och deras effektiva driftsplattform, säger Mats Berggren, VD på Umeå Energi Umenet.

5G och smarta hem

Bland mycket annat så arbetar Umeå Energi med ett mycket intressant projekt där Sveriges första 5G-nät utvecklas i samarbete med Ericsson, Telia, Umeå Universitet, Umeå Kommun, Umeå Science Park samt andra lokala aktörer. Ett ytterligare innovativt initiativ är Smart Start, vilken är en pilot på Smarta-hem- och IoT-tjänster (Internet of Things), som kan levereras över deras öppna stadsnät.

– Det uppdaterade avtalet med Umeå Energi är viktigt för oss. Vi ser det som bevis för att vårt system inte bara skapar förutsättningar för en snabb kundtillväxt, utan även är en effektiv plattform för framtida expansion. Umeå Energi är en innovativ och framtidsinriktad kund och vårt fortsatta samarbete kommer bidra till att våra produkter utvecklas för att än bättre möta de krav som framtidens tekniska lösningar ställer, säger Peter Lidström, VD på COS Systems.