Henrik Persson, Karl Forsman och Anders Ringsell talade om skogen på Teknikfrukost den 9 maj.

Digitalisering av skogen genom innovationer och forskning

Digitalisering i skogen var temat på Teknikfrukost i torsdags, där tre talare berättade hur man med olika digitala verktyg och data kan generera mervärde för bland annat skogsägare och företag.

Anders Ringsell, skogschef på Martinsons, inledde morgonens Teknikfrukost i köket hos Uminova Innovation. Anders berättade om Martinsons beslutsgrunder i deras IT-stöd.

-Martinsons har varit skickliga på att ta fram en bra processkedja, men de har inte varit lika bra att hålla ihop den digitala kedjan. År 2012 började vi arbeta mer intensivt med lean och då ändrades behoven. Vi hade olika krav för beslut om ett framtida IT-stöd, så vi arbetade med att kartlägga behoven och utvärdera olika system. Tillslut valde vi Tieto´s system TIFF som blev ett standardsystem som vi kan dela med konkurrenter, säger Anders Ringsell.

Virtuell skog

Nästa talare var Karl Forsman, från Tieto som arbetar på skogsavdelningen som verksamhetskonsult. Kalle berättade att tillsammans med Mestä har det tagit fram ett verktyg som heter Virtual Forest som kan underlätta för privata skogsägare att se sitt skogsbestånd virtuellt.

-50% av skogsarealen i Sverige ägs av enskilda markägare och markägarkontakter görs oftast på plats i skogen. Problemet är att de flesta markägare tidigare bodde där skogen fanns men har idag flyttat till städer, vilket gör att de inte har samma anknytning till skogen längre för att ha en bra överblick över sitt bestånd, säger Karl Forsman.

Karl berättar om hur man kan bygga en virtuell skog för markägare där man promenerar runt och scannar skogen genom trädvis scanning. Genom Virtual Forest kan man få information om varje träd, höjd, typ av träd och ett värde på trädet. Verktyget kan även ge markägare en upplevelse om hur en framtida avverkningen kan se ut och hur mycket pengar avverkningen kommer att ge. Det är en ganska dyr och tidkrävande metod, men han tror att i framtiden kommer man att göra scanningen med drönare för att hålla nere kostnaderna.

Identifierar stormdrabbade områden

Morgonens sista talare var Henrik Persson, forskare på SLU och företagsledare på Geoanalysis Sweden AB. Henrik arbetar med kommersialisering av tidig skogrelaterad fjärranalysforskning och han är expert på geospatialdata och arbetar mest med rymdbaserad radar. Henrik berättade om ett projekt där man med hjälp av satellitdata kan tala om var skog har blivit stormpåverkade.

-Skogen har blivit allt mer drabbad av stormar och vi nyttjar bland annat ESA´s fria satelliter för att identifiera strömdrabbade områden och ge en prognos om omfattningen. Vi har tillgång från referensdata från SCA, Holmen och Sveaskog, men skulle behöva få in mer information från privata markägare som har tagit drönarbilder eller satellitbilder på sin skog, avslutar Henrik Persson.