Personerna som deltog under visningen av markradaren och drönaren var Johan Friborg, forskningschef för markradar, Jesper Emilsson, produktchef för markradar, och Anders Abrahamsson, chef för produktutveckling, alla tre från Guideline Geo.
Personerna som deltog under visningen av markradaren och drönaren var Johan Friborg, forskningschef för markradar, Jesper Emilsson, produktchef för markradar, och Anders Abrahamsson, chef för produktutveckling, alla tre från Guideline Geo.

Drönare med markradar kan upptäcka lavinfaran

Lavinfara, översvämningar, avloppsrör och gömda minor i marken. Allt går att upptäcka med den markradar och drönare som Guideline Geo visade upp i veckan.

Genom att koppla en markradar till en drönare går det att kartlägga sådant som ligger djupt ner i marken. Tekniken testas just nu Västerbotten.

För den som var uppmärksam i veckan kunde vid Umeåälvens sida i höjd med Vännäsby upptäcka en drönare lyft från marken. Det var personal från Guideline Geo som var ute för att visa och testa sin teknik.

– Den här officiella provflygningen av vår nya Geo-drönare är en viktig milstolpe i Guideline Geos långsiktiga arbete med att skapa samhällsnytta genom innovation och teknik. Just den här lösningen med en helt ny, lågfrekvent markradar som når väldigt djupt ner i marken är vi först med och det är väldigt kul att få dela med oss av det, säger Anders Abrahamsson, chef för produktutveckling på Guideline Geo.

Mäta tjocklek på isen

En Geo-drönare är en kombination av modern drönarteknik med nyutvecklade markradarsystem för att kunna kartlägga under mark eller vatten i områden där det är besvärligt eller riskfyllt att göra mätningar manuellt. Geo-drönaren är kort sagt en luftburen lösning som kan kartlägga under markytan med hjälp av geofysik.

På detta sätt går det att mäta tjocklek på ett istäcke och se vad som finns under isen. Det går att mäta snödjup för bedömning av lavinrisk.

– Det går också att identifiera minor från luften. Ett stort och komplext problem världen över, menar Anders Abrahamsson.

Användas vid översvämningar

Drönaren med markradar kan även användas för att kartlägga översvämningar.

– Vår förhoppning är att kunna hjälpa till med arbetet efter olika typer av orkaner såsom exempelvis Andrew och Katrina. Tanken är att man med hjälp av vår Geo-drönare skall kunna undersöka vattenmassor för att sedan kunna planera räddningsinsatser och andra aktioner på ett effektivare sätt, kommenterar Anders Abrahamsson.

Guideline Geo, som står bakom tekniken, är ett svensk företag som utvecklar och tillverkar världsledande lösningar för geofysisk kartläggning av mark runt om i hela världen. Målet är att omvandla avancerad teknologi till praktiskt applicerbara lösningar på vardagliga, samhälleliga och globala problem.

De markradarprodukter som företaget lanserar är samlade under varumärket MALÅ som har en över 80 år lång historia som sträcker sig tillbaka till grundandet av SGU i Malå redan 1937.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 25 januari, 2019Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

25 januari, 2019