FältCom och Östgötatrafiken
Fältcom har bland annat gjort sig känt som det företag som kopplat upp stora delar av svenska bussflottan. Den verksamheten blir nu fullt integrerat i Telia.

Telias startup-satsning tar över Fältcom från Umeå

Innovation ligger i fokus när ny stor sammanslagning av bolag väntar i Umeå. Fältcom byter namn till Telia.

Telia förvärvade Fältcom som ett dotterbolag redan 2017. Umeåföretaget blev då en enhet inom Division X som har fokus på innovation, nya affärsområden och tillväxt. Telias verksamhet inom Division X syftar till att öka innovationsförmågan inom Telia, bland annat genom att komma närmare startup-bolag och hämta hem den kultur av snabb innovation som ryms inom startup-världen.

På Telia Division X webbplats uttrycks detta i orden: ”Nya innovationer behöver ibland särskild omtanke. Om vi inte har rätt förutsättningar skapar vi dem. Vi etablerar dedikerade affärsenheter som hjälper innovationer att växa.”

Det är i detta sammanhang som uppköpet av Fältcom ska ses. Fältcoms kompetens inom sakernas internet (IoT) med plattformen MIIPS och dess uppkopplade tjänster inom Publika Transporter kompletterade Telias strategi inom området IoT.

Nu görs en full integration av Fältcoms verksamhet till Telia. Målet är ytterligare tillväxt genom att skapa en starkare position inom IoT på marknaden internationellt.

– Med en full integration kommer vi att stärka vår marknadsposition och kunna accelerera försäljning och leverans av våra erbjudanden inom publika transporter i Norden, Baltikum, USA och Storbritannien. Vi kan även expandera erbjudandet av Smart Transport & Logistik som nyligen lanserades i Finland. Det kommer att skapa ytterligare värde för våra kunder och partners, säger Björn Hansen, Head of Telia IoT.

Fältcoms nuvarande arbete och utveckling påverkas inte av förändringen och det innebär inga personalförändringar. För kunderna kommer det att innebära ett ökat värde genom ett bredare IoT-erbjudande och mer fokuserade resurser för utveckling av nya uppkopplade tjänster.

Fältcomkontoret blir en Teliaenhet som är underställd Björn Hansen, Head of IoT, Telia Division X. Tillförordnad ansvarig för enheten är för närvarande Christer Jernberg, acting CEO. Målet är att integrationen ska vara avslutad under 2020.