Tomas Brännström, Anton Lindfors, Patrik Axelsson, Ida Engfors, Jonas Bergfors och Annika Isaksson är alla nyanställda hos Fältcom. Saknas på bild Leif Gustafsson, Joel Hansson och Elin Nordin.
Tomas Brännström, Anton Lindfors, Patrik Axelsson, Ida Engfors, Jonas Bergfors och Annika Isaksson är alla nyanställda hos Fältcom. Saknas på bild Leif Gustafsson, Joel Hansson och Elin Nordin.

Fältcom växer starkt

Umeåföretaget Fältcom har stor efterfrågan på sina produkter inom Internet of Things-teknik. Nu växer företaget med fler anställda.

– Under 2018 har vi anställt nio nya medarbetare på Fältcom så nu är vi 46 personer. Det finns stor efterfrågan på uppkopplad teknik både inom fastigheter och fordon och vi behöver kunna leverera snabbare. Det pågår också ett strategiarbete tillsammans med Telia kring hur vi ska kunna skala upp och växa ännu mer, säger Linda Eriksson, HR-ansvarig på Fältcom.

2017 köptes Fältcom upp av Telia och införlivades i Telias Division X som inriktar sig mot nya tekniker som till exempel Internet of Things (IoT), som på svenska kallas sakernas internet. Fältcoms teknik används idag i stora delar av Sveriges bussflotta, men den hjälper även resande i New York med realtidsinformation på busshållplatser.

Uppkopplade bussar

En av Fältcoms många kunder är Skånetrafiken som med hjälp av Fältcoms teknik för uppkopplade bussar tagit fram en livekarta där det går att i realtid följa hur bussarna i Malmö rör sig.

Uppkopplade fastigheter är en annan del av Fältcoms verksamhet. Ett exempel är energibolaget Stockholm Exergi som har målet att effektivisera värme- och energiförbrukning i fastigheter genom uppgraderad infrastruktur för värmeleveranser. Modern teknik och digitala lösningar ska bidra till en ännu säkrare och jämnare leverans av värme och kyla med ökad komfort. För att genomföra en så stor infrastrukturuppgradering har Stockholm Exergi upphandlat 9 000 smarta IoT-enheter från Fältcom.

Hyllar arbetet med jämställdhet

Ida Engfors är en av de nya som kommit till Fältcom under senaste året.

– Jag är projektledare och teamledare och det som lockade mig till Fältcom är att IoT-branschen är en del av framtiden. Men det var också viktigt för mig att Fältcom aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor, säger Ida Engfors.

Fältcom har vunnit pris för sitt jämställdhetsarbete och 37 procent av de anställda är idag kvinnor, en siffra som är långt högre än de omkring 20 procent som IT-branschen i stort har.

Backend-utvecklare

Anton Lindfors är backend-utvecklare och liksom Ida nyanställd.

– Det är IoT som också lockar mig. Jag jobbar med backend och övervakning. Jag ska se till att allting fungerar som det ska i kommunikationen mellan servrar, vår plattform MIIPS och våra kunder, säger Anton Lindfors, som ser fram mot att få fler kollegor under det kommande året. Just nu söker företaget bland annat ytterligare utvecklare på backend-sidan.

– Vi räknar med att anställa minst fyra nya medarbetare under 2019 vilket är superkul, säger Linda Eriksson.