Brain Stimulation kombinerar neurovetenskap med 3D, virtual reality och robotik till en helt ny behandlingsmetod för strokepatienter.
Brain Stimulation kombinerar neurovetenskap med 3D, virtual reality och robotik till en helt ny behandlingsmetod för strokepatienter.

Får EU-medel för strokebehandling

Brain Stimulation från Umeå får EU-medel för att nå ut på global marknad med teknik för strokerehabilitering.

Umeåföretaget Brain Stimulation får finansiering på 50 000 euro från EU:s satsning SME instruments fas 1 för att nå en internationell marknad med sin produkt för rehabilitering i samband med stroke.

Det är i konkurrens med över 2000 andra europeiska innovativa företag som Brain Stimulation blivit utvalt som ett av de 260 heta bolag som får medel. Nyligen kunde vi också berätta att även Umeåföretaget Shimmercat fått detta anslag, således ett mycket bra utslag för Umeå.

– Det intressanta är att vi nu kan jobba mot fas 2 inom SME instruments på upp till två miljoner euro. Då blir det av verklig betydelse. Men idag är vi glada åt de 500 000 kronor vi fått nu. Det innebär att vi har kvalat in till den stora ansökan, säger Derny Häggström, styrelseordförande.

Derny Häggström menar att Brain Stimulation har behov av 10 – 20 miljoner kronor för fullständig produktutveckling för att komma loss på marknaden. Här skulle en fortsatt finansiering via anslag från SME:s Instrument vara ett starkt bidrag, men andra former av investeringar behövs också, betonar han.

Att just forskningen ligger till grund för Brain Stimulation är något som Derny Häggström också betonar.

– Det är mångårig forskning och akademiska resultat som är det unika bakom företaget Brain Stimulation. Produktens styrka är dess forskningsinnehåll. Nu behöver det kombineras med en kraftfull marknadsinsats för att vi ska få ut tekniken till kunder runt om i världen, säger Derny Häggström.

Prövat tekniken

Flera universitetskliniker i USA, Nederländerna, Schweiz, England, Finland och Sverige har redan prövat tekniken.

– Utmaningen nu är att dels få igång försäljning på de två första produkterna och validera den nya produkten RehAtt i augmented reality (HoloLens), även användbar i hemmiljö med e-hälsolösning, konstaterar Helena Fordell, vd, forskare och grundare av Brain Stimulation.

Försäljningsdelen och marknadsföring inom Brain Stimulation har därför byggts ut med extra personal och med anslaget från EU:s satsning SME instruments är förhoppningen att nya kunder ska nås.

Helt ny behandlingsmetod

Brain Stimulation kombinerar neurovetenskap med 3D, virtual reality och robotik till en helt ny behandlingsmetod för strokepatienter. Förutom förlamning och svårigheter att tala drabbas var tredje strokepatient av en uppmärksamhetsstörning som kallas neglect. Det är ofta ett dolt handikapp med en livslång funktionsnedsättning. Det finns ett stort behov av effektiv träning för denna patientgrupp, något som Brain Stimulation kan erbjuda.

Brain Stimulation har fått affärsstöd genom Uminova Innovation och Enterprise Europe Network (EEN).