Lucas Rizzotto och Savannah Niles är två av föreläsarna på Creative Summit i Skellefteå.
Lucas Rizzotto och Savannah Niles är två av föreläsarna på Creative Summit i Skellefteå.

Framtidens teknik visas i Skellefteå

Cyborger, kroppsnära teknik som gör det möjligt att ta på virtuella saker och nya sätt att interagera med varandra står på agendan när Creative Summit i Skellefteå arrangeras.

Creative Summit i Skellefteå, 12 juni, fortsätter borra djupt i den teknikutveckling som förändrar våra företag, organisationer, samhällen och, snart sagt, alla våra vardagliga liv. Som alltid när det handlar om Creative Summit finns bland årets föreläsare flera världsnamn inom sina respektive områden.

Temat för årets Creative Summit utgår från att vi lever i en tid där våra sätt att kommunicera har förändrats dramatiskt på en mycket kort tid. Självklart kommer det inte att sluta. Med all ny teknik som formar vårt samhälle och faktiskt även våra kroppar, är vi på väg mot en framtid där mycket fortfarande är okänt.

Det vi vet är att det här kommer att öppna en värld där vi kommer att kommunicera på nya sätt. Det kommer att förändra hur vi kommunicerar och erbjuder tjänster både i vårt fysiska och virtuella liv.

Årets Creative Summit i Skellefteå, 12 juni 2019, tar upp detta tema med tonvikt på hur organisationer och företag kommer att interagera med partners och kunder i framtiden.