Kända profiler stärker eXpression och Future Retail Lab, en nationell satsning på strategisk innovations- och affärsutveckling för ägardrivna bolag och entreprenörer som driver framtidens handel. Entreprenören och forskaren Annakarin Nyberg, till höger, ska tillsammans med tidigare vd för Visit Umeå Anna Wikholm, till vänster, etablera verksamheten i Umeå. I mitten Marlene Johansson, vd för eXpression Umeå.
Kända profiler stärker eXpression och Future Retail Lab, en nationell satsning på strategisk innovations- och affärsutveckling för ägardrivna bolag och entreprenörer som driver framtidens handel. Entreprenören och forskaren Annakarin Nyberg, till höger, ska tillsammans med tidigare vd för Visit Umeå Anna Wikholm, till vänster, etablera verksamheten i Umeå. I mitten Marlene Johansson, vd för eXpression Umeå.

Hållbar konsumtion ska prägla framtidens handel

Hållbar konsumtion och nya affärsmodeller ska prägla Future Retail Lab, en nationell satsning på strategisk innovations- och affärsutveckling för ägardrivna bolag och entreprenörer som driver framtidens handel.

Entreprenören och forskaren Annakarin Nyberg ska tillsammans med tidigare vd för Visit Umeå Anna Wikholm etablera verksamheten i Umeå.

Marlene Johansson, vd vid företagsinkubatorn eXpression gläds åt att etableringen sker i Umeå.

— Det var under stenhård konkurrens som vi tog hem satsningen till Umeå och det är vi stolta över. Vi framhöll styrkan med att arbeta i en miljö med fokus på kreativa och kulturella näringar och i en stad där hållbarhet och kritiskt ifrågasättande präglar en stor del av våra invånares förhållningssätt till staden och framtiden, berättar Marlene Johansson.

Annakarin Nyberg går in som programansvarig för Future Retail Lab och arbetar just nu för att sätta formen och innehållet för programmet. Bland annat skapas förutsättningar för nya entreprenörer och befintliga, ägardrivna bolag att mötas och arbeta strategiskt tillsammans med de utmaningar och möjligheter som digitalisering och globalisering som branschen just nu ställs inför.

Hållbar konsumtion

Programmet är ett acceleratorprogram som vänder sig till kreativa företag som har modet, viljan och kapaciteten att pröva och ompröva affärsmodeller med grunden i en hållbar konsumtion.

— Jag går in som programansvarig för Future Retail Lab och ser mycket fram emot arbetet. Det växer just nu fram ett avancerat strategiprogram där handplockade deltagare och tung expertis möts och arbetar tillsammans för att forma strategier och taktiker som också ska omsättas i handling. Vi ställer höga krav på alla inblandade, både vad gäller möjligheten att investera tid och engagemang men även förhållningssättet till utmaningen. Det här är definitivt ingen lätt match, det krävs ett lyhört utforskande och sannolikt också nya former för samverkan för att kunna möta framtiden på ett hållbart sätt, konstaterar Annakarin Nyberg.

Anna Wikholm anställs som affärsutvecklare och har bland annat en bakgrund som vd för kommunbolaget Visit Umeå.

— Jag går in i mitt nya uppdrag med stora och väl etablerade nätverk och en förståelse för företagen sedan tidigare branschnära arbete. Det är viktigt eftersom det ger oss förutsättningar att faktiskt kunna möta de befintliga ägardrivna bolagen i de utmaningar de står inför idag. Sedan får vi inte glömma vad en sådan här satsning kan betyda för våra möjligheter att tillsammans bygga staden. Det kommer ge spännande ringar på vattnet, menar Anna Wikholm.

Future Retail Lab etableras vid företagsinkubatorn eXpression och finansieras av Svensk handel, stiftelsen Köpmannen och i samarbete med Handelsrådet.

eXpression Umeå är en av landets ledande företagsinkubatorer inom de kulturella och kreativa näringarna. Hos eXpression erbjuds en kreativt stimulerande och nyskapande miljö för drivna talanger som är redo att utveckla sitt entreprenörskap med en stark anda av DIT – Do It Together.