Glada över stark tillväxt som ger en plats på listan över årets Gaseller är Algoryx. På plats under galan var, från vänster, Claude Lacoursiere, Karin Bergner, Anders Backman, Kenneth Bodin, Urban Wikman och Martin Servin.
Glada över stark tillväxt som ger en plats på listan över årets Gaseller är Algoryx. På plats under galan var, från vänster, Claude Lacoursiere, Karin Bergner, Anders Backman, Kenneth Bodin, Urban Wikman och Martin Servin.

Hyllas för starkast tillväxt

Personalkollen och Algoryx var två bolag från Västerbotten som hyllades som Gasellvinnare med starkast tillväxt på gårdagens Di-gala i Umeå.

Varje år utser tidningen Di de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Under tisdag kväll var det stor gala på Väven i Umeå då vinnarna i de fyra nordligaste länen skulle koras. Starkast tillväxt av alla bolag i Västerbotten hade IT-konsultfirman Teamtech från Storuman. Men Personalkollen och Algoryx, två bolag med koppling till Uminova Innovation, fanns också med på listan över de 27 bolagen från Västerbotten som i år finns med på listan. Personalkollen når upp till 318 % i tillväxt under 2015-2018, medan Algoryx har 124 %.

– Trägen vinner, våra kunder vill ha mer av oss. Vi börjar känna oss etablerade ute i världen och affärerna går mycket lättare, säger Kennet Bodin, vd för Algoryx Simulation, som tillsammans med flera medarbetare var på plats för att ta emot diplomet som Gasellvinnare.

ABB är ett av de stora industribolagen som integrerat Algoryx simuleringsprodukt AGX Dynamics i sin verksamhet. Sedan flera år finns produkten i ABB RobotStudio, vilket ger de automationsingenjörer som gör off-line programmering i RobotStudio tillgång till högklassig fysiksimulering av transportband, materialhantering och virtuell verklighet.

Utomlands finns stora framgångar bland annat i Japan, ett land som är känt för att satsa på robottillverkning, vilket passar bra in i Algoryx produkter.

Antalet tillväxtbolag i länet har sjunkit något förra året var det 29 bolag med på listan, minskningen är en trend som märks i de flesta län i landet. Sammanlagt 1 086 svenska företag blev i år Gaseller, en nedgång från ifjol, då 1 362 företag klarade kriterierna.

Detta är Gasell

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Antalet följer konjunkturen? 2018 hade vi rekordmånga Gaseller, över 1 300 företag.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla ett antal kriterier. Ett Gasellföretag har:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.