Jennie Ekbeck, vd Umeå Biotech Incubator.
Jennie Ekbeck, vd Umeå Biotech Incubator.

Inkubator får tio miljoner av stiftelse

Ytterligare tio miljoner satsas på att förbättra människans hälsa och skapa nya bolag. Umeå Biotech Incubator får tillskott från Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Inkubatorn får tio miljoner kronor för åren 2020–2022 för att hjälpa forskare att kommersialisera sina idéer så de kommer samhället till gagn.

Det är tredje gången som Umeå Biotech Incubator, UBI, får pengar från Familjen Erling-Perssons Stiftelse. Första gången var 2014 och då användes pengarna till att stötta tolv forskningsprojekt som hade kommersiell potential. Av dessa har fem av idéerna bolagiserats och fått in externt kapital, två är fortfarande aktiva men har ännu inte bolagiserats, och fem har avslutats i förtid.

– Med andra ord har hela 42 procent av idéerna tagit klivet från akademin till näringslivet. Det är mycket i jämförelse med andra inkubatorer, konstaterar Jennie Ekbeck, vd på Umeå Biotech Incubator.

Från forskning till innovation

Pengarna från stiftelsen går oavkortat till aktiviteter som hjälper forskare att transformera forskning till innovation, alltså ta sina forskningsidéer och förädla dem så de kan utvecklas till framtida medicinska innovationer som kan komma samhället till gagn.

– Med hjälp av Familjen Erling-Perssons Stiftelse fyller vi igen det glapp som finns mellan akademisk finansiering, statliga bidrag och ägarkapital. Pengarna finansierar med andra ord de aktiviteter som krävs för att ta forskningen vidare från akademin till innovationer i näringslivet. Samtidigt möjliggör pengarna att de skattemedel vi satsat på forskning i Sverige verkligen bidrar till att skapa framtidens medicinska lösningar, säger Jennie Ekbeck.

Umeå Biotech Incubator utvärderar varje år mellan 25 och 30 idéer och endast de mest lovande antas till inkubatorprogrammet. Idéerna kan komma från hela landet, men majoriteten kommer från norra Sverige. Verksamhetens syfte är att stötta idéer som har potential att förbättra människans hälsa – och skapa en hållbar tillväxt i Sverige genom tillskapandet av flera nya bolag.

Framgångsrik satsning

Familjen Erling-Perssons Stiftelse inrättades år 1999 och stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning samt barn och ungdomars utveckling.

– Det var lätt att fatta beslut om ytterligare bidrag till UBI. Vi har följt UBI i många år och har sett hur framgångsrikt man lotsat idéer vidare så att de i framtiden kan erbjuda patienter bättre diagnostik och nya läkemedel. UBI är ett föredöme bland inkubatorer i Norden, säger Ylva Linderson, forskningssekreterare för Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Stiftelsens stöd har fler effekter än att skapa innovationer av forskningsrön, menar Jennie Ekbeck.

– Vår inkubationsprocess, som alla inkubatorföretag hos oss lotsas igenom, ger forskarna nya perspektiv. De nya perspektiven ökar forskarnas möjligheter att attrahera forskningsmedel till sin grundforskning – och det skapar förutsättningar att ta forskningen framåt. Vi hoppas att fler innovatörer runt om i landet ska få upp ögonen för UBI och allt bra vi åstadkommer här tillsammans, säger Jennie Ekbeck.

Umeå Biotech Incubator är sedan 2012 utsedd av Vinnova till excellent inkubator, vilket innebär att man är högkvalitativ och åstadkommer nya kunskapsintensiva bolag med stor internationell potential.