"UBI är en startmotor. När bolagen lämnar oss ska de köra själva", säger Jennie Ekbeck, vd på UBI sedan 2012.
"UBI är en startmotor. När bolagen lämnar oss ska de köra själva", säger Jennie Ekbeck, vd på UBI sedan 2012.

Vill se dubbelt så många life science-bolag

Om tio år ska andelen små och medelstora företag inom life science-området ha fördubblats i Västerbotten, är målet för inkubatorn UBI.

Förutom många fler life science-bolag ska också en bubblande community bidra till tillväxten. Det är målsättningarna när UBI, Umeå Biotech Incubator, nu går in i nästa utvecklingsfas av sin inkubatorverksamhet i Umeå.

Under kommande år ska UBI utveckla en inkubatorprocess som bidrar till att regionens life science-företag växer och anställer fler. Detta kommer göras inom ramen för det treåriga regionalfondsprojektet ”Life science-motorn”.

– Nu har vi äntligen kommit fram till den inkubatorfas som jag länge har längtat efter att få utveckla, säger Jennie Ekbeck, vd på Umeå Biotech Incubator sedan 2012, dessförinnan med egen gedigen bakgrund som biomedicinare och entreprenör.

Hennes ambition har hela tiden varit att forma den inkubator hon själv hade behövt då. Tillsammans med sitt team har hon systematiskt byggt upp UBI:s verksamhet till att i dag anses vara en av Europas främsta life science-inkubatorer.

– Våra life science-bolag attraherar nu den finansiering som krävs för att bygga tillväxtbolag och det ska vi hjälpa dem med, säger hon.

Lyckad kapitalanskaffning

Nyligen stod det klart att Umeåbolaget Lipum har tagit in en investering på 25 miljoner kronor för att fortsätta utvecklingen av ny behandling för reumatiker. Det är det senaste i raden av flera UBI-bolag som lyckats bra med sin kapitalanskaffning, ett arbete som inkubatorn har haft särskilt fokus på under de senaste åren.

Nya mötesplatser

– Förutom att vi kommer utveckla vårt affärsstöd så kommer projektet att skapa möjligheter för människor att mötas, så att de kan utbyta kunskap, erfarenheter och resurser. Tillsammans blir vi starkare och genom att företagen i regionen samnyttjar personal och utrustning blir deras tillväxt mer hållbar, säger Jennie Ekbeck.

Intima eventformat

Redan i dag arbetar UBI med ett kvinnonätverk och regelbundna husträffar där bolagen presenterar sina verksamheter för varandra. Under de kommande åren kommer UBI att utveckla fler intima eventformat där etablerade och nystartade bolag möter varandra, landstinget och akademin. Fokus ska ligga på teman och innehåll som bolagen efterfrågar.

– Om tio år kommer regionen ha flera större tillväxtbolag och ett myller av små bolag med god tillväxtpotential. Det ska trycka på underifrån, säger Jennie Ekbeck.

Samhällsnytta

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, tror på verksamheten:

– Jag ser fram emot fler fina resultat från UBI under kommande år. Med hjälp av goda idéer från akademin och ett gediget affärsstöd, skapas verklig samhällsnytta.