Vinnare av 2019 års Skapa-pris är Actsport med Henrik Andersson och Mikael Nilsson (ej på bild), samt Insight Education med Joakim Blomqvist.
Vinnare av 2019 års Skapa-pris är Actsport med Henrik Andersson och Mikael Nilsson (ej på bild), samt Insight Education med Joakim Blomqvist.

Innovationer kring psykisk ohälsa vinner Skapa-pris

Vinnare i Västerbotten av årets Skapa-pris är Joakim Blomqvist, Insight Education, samt Mikael Nilsson och Henrik Andersson, Actsport.

Alla tre vinnarna är knutna till Uminova Innovation och har fått affärsstöd genom inkubatorverksamheten. De tre vinnarna fick ta emot diplom och blommor av landshövding Magdalena Andersson vid en ceremoni på Länsresidenset under tisdagen.

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är en av nycklarna till Sveriges välstånd. Det är viktigt att intressanta idéer blir bärkraftiga framtida företag i Västerbotten. Därför instiftades Skapa-priset som ett sätt att uppmuntra uppfinnare och entreprenörer.

Metod mot psykisk ohälsa

Joakim Blomqvist, Insight Education, hyllades som Länsfinalist för Skapa-priset i Västerbotten.

Juryns motivering lyder: ”En tyvärr aldrig sinande marknad är den för behandlingsmetoder av psykisk ohälsa. Tvärtom visar statistiken på en ökande andel av landets befolkning som indikerar besvär av just psykisk ohälsa. Vinnaren av Skapa-priset i Västerbotten Joakim Blomqvist börjar med sin lösning Insight Education i rätt ände. Den enskilda individen ges insikt i sin situation med hjälp av en animerad film som förklarar psykisk hälsa. Genom digital tillgänglighet, tydlig pedagogik och en behovsrelaterad process hjälper pristagaren sina kunder att själva hitta rätt på vägen till ökat psykiskt välmående. Vinnaren av Skapa-priset i Västerbotten står inför en obegränsad marknad och lösningen Insight Education spås en lysande framtid.”

Innovation kring idrott och psykiskt välmående

Skapa-priset för unga innovatörer i Västerbotten går till Mikael Nilsson och Henrik Andersson, Actsport.

Juryns motivering lyder: ”Där människor trivs och mår bra finns ett löfte om framgång, och det har årets vinnare av Skapa-talang för unga innovatörer i Västerbotten tagit fasta på. Det är vetenskapligt belagt att idrottsprestationer fordrar psykiskt välmående. Tillika visar statistiska undersökningar att nästan en tredjedel av dagens idrottare lider, ofta i det tysta, av psykisk ohälsa. Mikael Nilsson och Henrik Andersson har utvecklat en evidensbaserad, digital tjänst, Actsport, för att hjälpa idrottare att både må och prestera bättre. Detta sker genom ett självhjälpsprogram i sju avsnitt med video och uppgifter. Metoder som effektiviserar behandling av psykisk ohälsa ligger rätt i tiden. Actsport är en hållbar lösning som gör hjälpen mer tillgänglig, flexibel, kostnadseffektiv och tidsbesparande.

Skapa är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner, Vinnova och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.
Alla landets pristagare samlas på Skapa-dagen på Stockholmsmässan i Älvsjö i november där de får chansen att pitcha sin idé inför en publik.