Stor inspiration från startupvärlden i Silicon Valley fick detta gäng från Sverige som nyligen var på studieresa. Med på resan var deltagare från Uminova Innovation och Blekinge Business Incubator.
Stor inspiration från startupvärlden i Silicon Valley fick detta gäng från Sverige som nyligen var på studieresa. Med på resan var deltagare från Uminova Innovation och Blekinge Business Incubator.

Inspirerade av Silicon Valley

Startupvärlden i Silicon Valley ger ofta stor inspiration. Nyligen reste startups från Umeå till San Francisco för att knyta kontakter.

Inspiration i mängd gav en studieresa till Silicon Valley i USA Umeå-entreprenörerna Joakim Blomqvist, grundare av Insight Education, och Per Fransson, grundare av Musikmedel, två bolag som får affärsstöd av Uminova Innovation.

Studieresan arrangerades av Blekinge Business Incubator, i år för femte året. Under resan fick deltagarna inblick i en mängd startupbolag från Silicon Valley, men även större bolags verksamhet som Mercedes, Google och Facebook.

Skapar nätverk

– Det jag tar med mig hem är värdet av att skapa nätverk. Och att våga fråga för att höra andras erfarenheter, det finns alltid någon som gått vägen förut. Vi har verkligen fått se det ”in action” i Silicon Valley. Där finns det en pay it forward-attityd som vi saknar i Sverige. Jag tycker vi borde ha mer av den, säger Per Fransson, grundare av Musikmedel.

Joakim Blomqvist, psykolog, entreprenör och grundare av Insight Education fick med sig inspiration från många av de möten de fick med startup-grundare i Silicon Valley.

– Bland annat fick vi möta en entreprenör som berättade om en spännande resa där de först byggde upp ett innehåll kring sin idé och utifrån det väcka intresse och få följare. Det gjorde att de kunde välja lite bättre bland investerare som gillade deras idé. Det är en modell som passar väldigt bra på det jag också vill göra, säger Joakim Blomqvist.

– Jag det tyckte det var väldigt inspirerande att lyssna till olika framgångsrika företagsgrundare som berättade om sina resor inom startupvärlden och hur de alla beskrev en resa som tagit 7-9 år från idé till att de fått sina stora genomslag, fortsätter Joakim Blomqvist.

Ovärderliga kontakter

Maria Olofsson, verksamhetsledare på Uminova Innovation, deltog på resan för tredje gången.

– Det är alltid lika inspirerande att se vilken otrolig boost en sådan här resa ger till entreprenörerna. Det finns ett stort värde att entreprenörerna som är med på resan lär känna varandra och delar med sig av erfarenheter och nätverk. Sedan innehåller resan många olika delar som gör att de både får en inblick i vad som krävs för att driva ett växande startup, samt ovärderliga kontakter i USA, säger Maria Olofsson.