Oskar Jonsson och Andreas Vidman från Prediktera är mycket nöjda över nya partnerskapet med kameraföretaget HySpex.
Oskar Jonsson och Andreas Vidman från Prediktera är mycket nöjda över nya partnerskapet med kameraföretaget HySpex.

Internationell investering i Prediktera

Umeåföretaget Prediktera blir partner med HySpex, en världsledande tillverkare av hyperspektralkameror för kemisk analys.

Predikteras vision har alltid varit att göra hyperspektral bildanalys lättare att använda och göra den tillgänglig för en större marknad. Med en investering från norska HySpex i Umeåföretaget tas nu ytterligare ett steg på den vägen.

Den norska investeringen innebär att HySpex blir delägare av Prediktera.

– Genom detta samarbete kommer det att finnas en mjukvaru- och hårdvarulösning som gör det lättare för industrikunder att implementera hyperspektralteknologi i sina processer och maskiner, säger Andreas Vidman, vd på Prediktera.

Kemisk bildanalys

Hyperspektralkameror kan med Predikteras mjukvaruprogram Breeze och Breeze Runtime för kemisk bildanalys användas för att bedöma organiskt material och ge information om råvaran i materialet. Metoden går att använda inom en mängd områden, exempelvis för att upptäcka fukt i flis på ett pappersbruk, spår av oönskade ämnen i livsmedel eller automatiskt sortera fisk inom fiskindustrin.

– Hyperspektral avbildning ger stora fördelar för kvalitetskontroll och processövervakning. Med denna investering kan vi påskynda utvecklingen av våra integrerade realtidslösningar med produkterna Breeze och Breeze Runtime, säger Oskar Jonsson, teknikchef på Prediktera.

Tillkännagivandet sammanföll med att både Prediktera och HySpex ställde ut på Whispers 2019-konferensen i Amsterdam för att demonstrera den nya kameralinjen och programvaruintegrationen.

Prediktera är ett bolag som får affärsstöd av Uminova Innovation.