Rivia Sports är ett av företagen som får stöd av Sportup North. Bilden från en träningsresa som Rivia Sports genomförde 2018.
Rivia Sports är ett av företagen som får stöd av Sportup North. Bilden från en träningsresa som Rivia Sports genomförde 2018.

Lyckad satsning på sportföretag

Ökad omsättning och fler nyanställda. Startup-bolag som får stöd av Sportup North rapporterar goda siffror.

Projektet Sportup North hjälper små och medelstora bolag inom Västerbottens sportnäring att ta nästa steg genom punktinsatser kopplade till bolagens utvecklingsmål. Målet är att ge 50 bolag stöd, fördelat jämnt mellan kvinnliga och manliga entreprenörer. Minst tio nya heltidstjänster ska ha skapats hos bolagen, ett mål som redan har nåtts, då bolagen sammantaget rapporterar 14,5 nya heltidstjänster, enligt en nyligen genomförd enkät.

Sportup North är ett samverkansprojekt mellan Västerbottens idrottsförbund och Uminova Innovation med stöd från Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Uminova Innovation. Några av de bolag som får stöd av Sportup North är Photon Sports, Memotus, Sigr, Rivia Sport, Bytklubb.nu och Zlingit. Se fler bolag här.

Positiva trender

– Det gläder oss att vårt stöd gör skillnad och att de positiva trender vi såg efter 2017 års enkät var sanna. Att 75 procent av bolagen som besvarat enkäten uppger att de ökat sin omsättning är väldigt starkt och att vi redan nu är i mål på antal nya tjänster ser vi som en stor bonus, säger projektledare Emma Pantze.

– Vi fyller en lucka i stödsystemet, där små nystartade bolag som drivs på hobbynivå också kan få stöd att utveckla sin verksamhet. Det känns viktigt, för vi tror att potentialen är stor i många av den här typen av bolag och genom oss kan de få en möjlighet att förverkliga sina idéer.

– Det stora jobbet vi har kvar för projektets sista år är att hitta fler kvinnliga entreprenörer inom Västerbottens sportnäring att stötta. Vi vet att de finns där ute men vi har haft svårt att komma i kontakt med dem, säger Emma Pantze.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 25 januari, 2019Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

25 januari, 2019