Vkna vill inspirera fler arbetsplatser att satsa på mångfald och jämställdhet. På Vkna finns, från vänster, Anette Hedqvist, Johanna Engström, Emma Möller och Robin Ramquist.
Vkna vill inspirera fler arbetsplatser att satsa på mångfald och jämställdhet. På Vkna finns, från vänster, Anette Hedqvist, Johanna Engström, Emma Möller och Robin Ramquist.

Mångfald och jämställdhet en fråga om överlevnad

Vkna är startupbolaget som satsar inför 2019 med nya medarbetare och ett stort intresse för mångfald och jämställdhet.

– Under 2019 kommer vi att lansera vårt nya mångfaldsverktyg. Vi har i nuläget ett jämställdhetsverktyg, så mångfaldsverktyget blir som en fortsättning med bredare perspektiv. Även det riktat till arbetsplatser. Vårt jämställdhetsverktyg finns även anpassat särskilt för skogsbranschen och för vården, berättar Johanna Engström, som tillsammans med Emma Möller är grundare av Vkna.

Vkna vill vara medskapare till jämlika och attraktiva arbetsplatser där alla medarbetare mår bra och kommer till sin rätt. Sedan starten har Vkna utbildat över 2000 chefer och anställda i jämställdhet, inte minst med hjälp av företagets webbverktyg. Vkna erbjuder även jämställdhetsprocesser, workshops i jämställdhet och normkritik, och stöd i arbetet med aktiva åtgärder.

Skogsbranschen söker mångfald och jämställdhet

Skogsbranschen har visat sig vara öppen för tankarna kring att skapa en god arbetsplatskultur präglad av mångfald och jämställdhet. Bland kunderna finns exempelvis Sveaskog, Skogstekniska klustret, Indexator, Komatsu Forest och Holmen Skog.

– Jag tror att de förstått vad de kan tjäna på det. De vet att de behöver bredda sig och få in fler olika typer av människor, det handlar helt enkelt om överlevnad, förklarar Johanna Engström.

Utbildning också digitalt

– Utbildning är en viktig fråga för oss. Vi arbetar främst gentemot chefer och ledare, för att de i sin tur ska kunna hjälpa sina medarbetare, säger Johanna Engström.

För att göra det enklare för företag och organisationer att arbeta hållbart över tid med jämställdhet och mångfald satsar nu Vkna på att utveckla fler digitala verktyg. Under hösten anställdes därför Robin Ramquist som är programmerare och har studerat datavetenskap vid Umeå universitet. Även Anette Hedqvist med en utbildning i kulturanalys med inriktning mot jämställdhet, genus och HBTQ är anställd i företaget.

Stöd från Uminova Innovation

De fyra inom Vkna har idag sitt kontor som inkubatorbolag hos Uminova Innovation.

– Stödet från Uminova Innovation har betytt jättemycket för oss. Vi hade inte funnits om vi inte fått det stödet, säger Johanna Engström.

– Vi får råd och coachning, vi får utbildning i företagande, och det har hjälpt mycket kring sälj, ekonomi och annat som du behöver veta när du startar företag, fortsätter hon.

I framtidsvisionen ligger att grunda ett hus där också andra företag och organisationer som arbetar med mångfald och jämställdhetsfrågor finns. Men det kommer senare. Nu först väntar lanseringen av företagets nya digitala mångfaldsverktyg, något som Johanna Engström tror ska kunna ske några veckor in på 2019.