Vitecs koncernledning.
Vitecs koncernledning.

Miljardomsättning för Vitec

Programvarubolaget Vitec når miljardomsättning, visar den nu publicerade årsrapporten för 2018.

”Vi passerade två intressanta nivåer i och med årets bokslut, 1 000 miljoner kronor i omsättning och 100 miljoner i resultat före skatt”, kommenterar Lars Stenlund, vd, i ett pressmeddelande.

Han noterar vidare att utvecklingen gått stadigt uppåt.

”Om vi backar tio år så passerade vi då 100 miljoner i omsättning och 10 miljoner i resultat. Utvecklingen har varit gynnsam och vår affärsmodell har visat sig robust.”

Vitecs affärsmodell fokuserar på abonnemangsliknande repetitiva intäkter. Under 2018 hade Vitec en total tillväxt i repetitiva intäkter på 21,9 procent.

En riktad emission genomfördes under fjärde kvartalet, till några stora institutionella investerare, som stärkte företagets kapital med närmare 200 miljoner kronor.

En viktig del av Vitecs utveckling ligger i uppköp av andra bolag. Under 2018 förvärvades fyra bolag och Lars Stenlund menar att det fortsatt pågår ett antal dialoger kring nya förvärv.

”Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning och uthållig lönsam tillväxt – och så höjer vi utdelningen för 17 året i rad”, kommenterar Lars Stenlund.