Teknikfrukost arrangerades på Great Hub Campus den 16 januari.

Ny teknik i SCA:s nya kraftlinermaskin

Per Strand, projektdirektör på SCA talade på morgonens Teknikfrukost arrangerat av Umeå Kommun, Process IT Innovations och Uminova Innovation.

Ett 70-tal personer lyssnade intresserat på Per Strand när han berättade om SCA:s investering i Obbola. En investering på 7,5 miljarder svenska kronor och det är världens största kraftlinermaskin som installeras.

-Det är ett tekniksprång för denna typen av produktion. Det nya med denna investeringen är att vi sätter det bästa delarna i en och samma maskin och vi byter till 2020 års teknik, säger Per Strand.

Den nya pappersmaskinen innebär ny teknik för SCA. Bland annat ett digitaliserat Virtual Reality – VR rum för att gå runt i den nya maskinen så att personalen kan träna och lära sig nya moduler.

-SCA kommer att minska koldioxidutsläppen genom att vi använder biodrivmedel, vindkraft och pellets i produktionen. I och med att vi också byter ut mesaugnen, så kommer vi att elda med pellets istället för olja och därmed minskar vi vårt klimatavtryck, berättar Per Strand.

Det som har varit avgörande för investeringen är beslutsprocesser utanför SCA. Företaget har fått tillstånd på plats så som exempelvis miljöprövningen och de har ändra i detaljplanen för fabriksområdet. Samarbetet med Umeå Kommun varit avgörande för investeringsbeslutet.

Teknikfrukost arrangeras andra torsdagen varje månad. Nästa tillfälle är 13 februari på Great Hub Campus.